Duurzame oplossingen? Zo doen we dat!

Klimaatverandering, waarschijnlijk de grootste uitdaging waar onze maatschappij voor staat, gaat ons aan het hart. Daarom is duurzaamheid de belangrijkste pijler in onze strategie. Een pijler met twee thema’s: de circulaire transitie en de energietransitie, die we vertalen naar een aantal praktische voorbeelden.

WTH: kleiner verpakken slimmer stapelen minder rijden

Een mooi praktijkvoorbeeld van afvalreductie vinden we bij WTH. Hier worden de WTH-verdelers verpakt in een kartonnen doos die 62% kleiner is dan de vorige versie. Zo bespaart WTH 1240 kilo karton per jaar. Kleinere dozen betekent niet alleen minder materiaal, maar ook een halvering van het aantal transportbewegingen. Een nieuwe ontwikkeling is het slimmer stapelen van buizen (totaal 3000 stuks per jaar). 

Door meer buizen op een pallet te stapelen neemt het transportvolume af met circa 20%. Inmiddels is de pilot met een van de grootste leveranciers al geslaagd, op naar de rest! WTH richt zich intussen alweer op de volgende duurzame innovatie met buisverpakkingen.