Samen maken we de toekomst

TBI staat voor Techniek, Bouw en Infra. We zijn een groep ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. In heel Nederland is ons werk te zien. Van kleine initiatieven tot grote, spraakmakende projecten. Voor publieke of private opdrachtgevers. 

WENDBARE NETWERKORGANISATIE

Met onze 17 TBI-ondernemingen vormen we een wendbare netwerkorganisatie. De ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken ook met elkaar samen. Voor opdrachtgevers leidt deze krachtenbundeling tot meerwaarde. We zijn groot als het kan, compact als het moet. 

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN 

Werken bij één van de TBI-ondernemingen biedt de meerwaarde van werken bij een autonome, ondernemende en gespecialiseerde onderneming, waar men elkaar kent, waar vakmanschap en specialisme worden gevierd, en je bijdrage wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd biedt TBI de meerwaarde van werken binnen een groot concern, met impact en reputatie in de markt. Waar door 5.900 mensen wordt gewerkt volgens de hoogste professionele normen. Waar je specialisme wordt verrijkt door de integrale projecten en je leert kijken over de grenzen van je eigen vak. Waar je met uitstekende mensen en state-of-the-art-systemen werkt aan aansprekende projecten. Je persoonlijke en professionele ontwikkeling staan centraal binnen de ondernemingen, en worden op verschillende manieren gestimuleerd en aangevuld door de holding. Bijvoorbeeld met de concernbrede TBI acdmy, management development programma’s, kennisdeling en volop loopbaankansen.

INNOVATIE

We leven in een tijd van grote maatschappelijke en technologische veranderingen. Om hier goed op in te spelen zijn ondernemerschap en wendbaarheid cruciaal. Onze TBI-ondernemingen opereren daarom decentraal, dicht op de markten waarvoor ze werken.  Innovatie is bij TBI een groot goed en wordt daarom maximaal ondersteund en gestimuleerd. Daarvoor organiseren we TBI-brede trajecten zoals bijvoorbeeld de TBI-Innovatieprijs en het TBI i-fonds.

ONDERNEMERSCHAP

Voor ondernemerschap is binnen onze netwerkorganisatie volop ruimte. Wij zien graag dat klanten ons uitdagen en wij willen onze klanten uitdagen. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Dat betekent klanten begrijpen, met ze meedenken en doorvragen, op zoek naar de beste oplossing. Zo zorgen we ervoor dat we onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwen, inrichten en onderhouden.

    

AANTREKKELIJKE WERKOMGEVING

Goed werkgeverschap bestaat in onze visie uit het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, goede arbeidsverhoudingen en ontwikkelmogelijkheden voor al onze medewerkers. We hebben de ambitie om de beste werkomgeving voor talent te zijn. Een omgeving waarin het prettig werken is voor de mensen die dag in dag uit bezig zijn met onze projecten, die vakinhoudelijk goed onderlegd zijn en zichzelf continu willen verbeteren. Altijd vanuit het besef dat bouwen geen doel is maar een middel. 

Onze medewerkers

Verantwoordelijk, gepassioneerd en verbindend zijn niet voor niets onze kernwaarden. Onze medewerkers zijn een van onze belangrijkste waarden, nu en in de toekomst. Zij onderhouden de duurzame relaties met klanten en leveren de toegevoegde waarde. Zij zijn vakinhoudelijk goed onderlegd, spreken dezelfde taal en delen dezelfde waarden en ambities. Maar ze nemen ook zelf initiatieven om te komen tot verrassende, innovatieve oplossingen.

Duurzame onderneming

TBI is financieel gezond en niet-beursgenoteerd. Dat maakt ons een bijzonder bedrijf. De aandelen van alle TBI-ondernemingen zijn ondergebracht in een stichting die als doel heeft continuïteit en ontwikkeling. Mensen zijn voor TBI daarbij het uitgangspunt. De stichting investeert in onderwijs voor de kinderen van onze werknemers, het behoud van cultureel erfgoed en in de continuïteit en werkgelegenheid binnen de onderneming. Dit stelt ons in staat om als top-5 bouw- en techniekbedrijf de beste werkomgeving te zijn voor talent. En daar zijn we blij mee.

Want samen maken we de toekomst!

Bekijk hier alle vacatures van al onze TBI-ondernemingen

Alle TBI-vacatures