De slimme bouwplaats

WAT DOEN DE SENSOREN PRECIES?

Wij gaan slimmer en efficiënter werken op onze bouwplaatsen. Om dat voor elkaar te krijgen, kijken wij naar gereedschap op de bouwplaats dat gevoelig is voor uitval, verkeerd gebruik of storingen. Door sensoren te plaatsen op deze middelen, hiermee data te verzamelen, deze te interpreteren en hiervan te leren kunnen wij ons werk efficiënter uitvoeren. De middelen waarop de sensoren geplaatst worden zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: logistiek, water, energie en ICT.

Kracht van de getallen

Als alle datastromen samenkomen van al de slimme sensoren op onze bouwplaatsen (ook wel big data genoemd) ontstaan er patronen die nog niet eerder gezien en vast gelegd zijn. Deze gaan ons hele waardevolle inzichten geven.

Slimme sensor

Logistiek: Personen bouwlift

Als een bouwlift uitvalt, valt meteen een groot deel van het werk stil. Deze zogenoemde ‘wachturen’  zorgen voor frustratie, wat weer kan leiden tot onveilige situaties en gedrag. Vandaar dat de lift een van de eerste middelen is waarop een sensor is geplaatst.
Hiermee monitoren wij het gebruik om meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en bezettingsgraad. Door de storingen te monitoren en te analyseren in samenwerking met de storingsmonteur van Materieel Dienst Bergambacht bekijken wij of er bepaalde verbanden zijn te ontdekken. Bijvoorbeeld in het energieverbruik, de belasting, het aantal (omhoog/omlaag) bewegingen per tijds eenheid, stilstand, de onderbreking van het veiligheidscircuit, weersomstandigheden en bijvoorbeeld de relatie met het inschakelen van ander materieel op de bouwplaats.

Logistiek: Goederen bouwlift AT50

Net als de personen bouwlift wordt ook de goederen bouwlift aangesloten op het internet door middel van de sensoren. De liften zijn niet identiek aan elkaar, daarom zien wij ze als losse objecten. Maar net als bij de personenlift meten & analyseren wij wel vergelijkbare data.

Logistiek: Beton silo Megamix

Op de bouwplaats moeten de juiste grondstoffen in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn om door te kunnen met de bouw. Door een beton/mortelsilo via sensoren aan het internet te koppelen monitoren wij hoeveel grondstof er nog in de silo zit en zien wij op afstand wanneer deze bijgevuld moet worden. Via een gekoppelde planning wordt de leverancier van de grondstof automatisch geïnformeerd over de voortgang van het bouwproces en kan hij op het juiste moment grondstoffen leveren. Zo staat de silo niet stil en kan het werk altijd doorgaan.

Logistiek: Bouwkraan

Bouwkranen zijn vaak al uitgerust met allerlei meetapparatuur en sensoren. Maar het is nog niet gebruikelijk om de data te interpreteren. Door dit wel te doen krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen wij bijvoorbeeld voorspellen wanneer de bouwkraan onderhoud nodig heeft. Maar we monitoren ook hoeveel stroom de kraan gebruikt en kunnen de impact hiervan inschatten op de totale elektriciteitsvoorzieningen op de bouwplaats, om uitval te voorkomen.

Logistiek: zaagtafel

Een bestaande zaagtafel voorzagen wij van een trilling meting. Hiermee meten wij wat het gebruik is en kunnen wij de tafel efficiënter huren & gebruiken op de momenten dat het ook echt nodig is. In de toekomst gaan we naar een model toe waarop er betaald wordt per aantal keer gebruik.

Energie: Stroomvoorzieningen

Stroom die uitvalt. Dat wil je niet hebben op onze bouwplaats. Op onze slimme bouwplaatsen  wordt het energie- en elektriciteitsverbruik dan ook gemonitord op meerdere plaatsen. Het is niet alleen belangrijk de centrale hoofdaansluiting te meten, maar ook de afgaande velden. In de praktijk worden de verdeelkasten (‘paddenstoelen') dan ook uitgerust met afzonderlijke monitoring. Daarbij streven wij naar het in kaart brengen van onderlinge verbanden en de (piek)belasting op specifieke locaties op de bouwplaats. Zo maken wij inzichtelijker wie, hoe vaak en met wat voor apparatuur bezig is. Door dit gedrag met de data te voorspellen voorkomen wij stagnatie of overbelasting.

Water: Watervoorziening flowmeter en drukmeter

Op een bouwplaats wordt veel water gebruikt. Een cruciaal element voor het bouwen dus. Gaat er iets niet goed in de wateraanvoer, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de kwaliteit bij het mixen van mortel of voor de waterdruk bij het mixen (beton) op grote hoogtes bij hoogbouw. Maar sommige bouwmaterialen & middelen moeten ook na gebruik onmiddellijk schoongemaakt worden. Gebeurt dit niet doordat er geen waterdruk is, dan kunnen deze afgeschreven worden.  Het tegenovergestelde gebeurt ook. Een overvloed aan water op de bouwplaats door ernstige regenval of een te hoge grondwaterstand. De sensoren op de flowmeter en drukmeter monitoren de waterdruk – en doorloop, waardoor bovenstaande problemen voorkomen worden en de bouw er geen hinder van ondervindt.

Water: vochtmeting

Door op de bouwplaats te meten wat het aanwezige vochtpercentage is in een gebouw, kun je gerichter bepalen wanneer de volgende fase van de bouw gestart kan worden.

Logistiek: hoogwerkers

Op een bestaande hoogwerker plaatsten wij een benaderingsschakelaar om hiermee te meten wat de bewegingen (en dus het gebruik) zijn. In de toekomst gaan we naar een model toe waarop er betaald wordt per aantal keer gebruik.