Verzoek rechten van betrokkenen

Onderstaand formulier geeft u de mogelijkheid om een beroep op uw rechten te doen.

Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u door naar onderstaande pagina's:

1. Hieronder staan de aan u als betrokkene toekomende rechten opgesomd. Van welke van deze rechten zou u gebruik willen maken? U kunt per formulier slechts één recht aanvinken.
2. Tot welke TBI-onderneming richt u uw verzoek?
3. Wat is uw relatie ten aanzien van deze TBI-onderneming: (voormalige) klant, opdrachtgever, medewerker, etc.?
4. Kunt u uw verzoek nader specificeren? Kunt u in dit verband aangeven wat de reden of de achtergrond is van uw verzoek en waarop uw verzoek zich richt? Ziet uw verzoek bijvoorbeeld louter op bepaalde of specifieke persoonsgegevens? Zo ja, welke?
5. Wat is uw volledige naam?
6. Wat is uw e-mailadres? Kunt u bij voorkeur gebruik maken van het e-mailadres dat u ook gebruikt heeft om eerder met ons te corresponderen?
7. Overige relevante informatie

Teneinde er zeker van te zijn dat er géén misbruik wordt gemaakt van uw rechten, is het noodzakelijk dat wij uw identiteit kunnen verifiëren, alvorens wij uw verzoek kunnen inwilligen. Als het niet mogelijk is om uw identiteit te verifiëren op basis van uw e-mailadres of eerdere correspondentie met ons dan kunnen wij u verzoeken om ons een bewijs van uw identiteit (in de vorm van een kopie van uw paspoort of ID-kaart) op te sturen. In dat geval vragen wij u om uw BSN onleesbaar te maken. Wij staan ervoor in dat er zorgvuldig met uw ID-bewijs zal worden omgegaan en dat na succesvolle verificatie het kopie ID-bewijs zal worden vernietigd.