Veiligheid op #1

Bij TBI werken we in een gevaarlijke sector, waarin nog steeds ieder jaar ernstig gewonden en dodelijke slachtoffers vallen. Het doel waar we samen naar streven is om het aantal ongevallen terug te brengen naar nul.

Goede afspraken als basis 

Iedereen weet dat veiligheid belangrijk is. Er zijn duidelijke afspraken en regels over en we houden ons hier over het algemeen goed aan. Maar we weten ook dat er andere belangen spelen op de werkvloer, zoals tijdsdruk, kosten en het 'gewoon willen klaren van die klus'.

Met alle TBI-ondernemingen 

Alle TBI-ondernemingen werken samen aan onze doelstelling en houden zich hierbij aan de TBI-veiligheidswaarden. Deze waarden laten zien waar wij als organisatie voor staan en helpen ons om de volgende trede op de veiligheidsladder te bereiken. Het is onderdeel van onze cultuur en wordt hierdoor ook merkbaar uitgedragen door onze medewerkers. 

Ieders verantwoordelijkheid 

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Overal in de keten nemen we beslissingen die de situatie op de bouwplaats veiliger of onveiliger maken. En jouw keuze heeft direct invloed op de veiligheid van jezelf en je collega’s. 

'TBI geeft de hoogste prioriteit aan veilig werken en gezonde medewerkers. Fysiek, sociaal én digitaal.'

Onze veiligheidswaarden

Een (project)locatie waar nooit ongevallen of incidenten gebeuren is misschien niet realistisch. Maar we moeten hier wel naar streven. We geloven erin dat als we de onderstaande veiligheidswaarden opnemen in ons dagelijkse werk op de (project)locatie, we een positieve invloed hebben op de veiligheid.

Voorbereiding en risico’s

We bereiden ons goed voor tijdens de introductie van een project en bespreken risico’s en dilemma’s met elkaar. Maar we vinden het lastig om nee te zeggen. En dat leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Maak veiligheid bespreekbaar en voorkom onveilige situaties.

Stop!

We stoppen onveilig werk. Het is namelijk verleidelijk om door te gaan om een klus op tijd af te krijgen. Iedereen moet hier rekening mee houden. Want de gevolgen van doorgaan kunnen groter zijn dan die van het stoppen van onveilig werk. Veiligheid staat altijd voorop.

Verantwoordelijkheid

We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid. Want onze collega’s vertrouwen hun veiligheid aan ons toe. Door onze keuzes en ons gedrag zorgen wij samen voor een veilige werksituatie.

Spreek elkaar aan

We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties. Maar we willen ook graag een goede werkrelatie behouden. Dan kan het lastig zijn om iemand hierop aan te spreken. Toch is het heel belangrijk. Niets zeggen kan gevaarlijk zijn!

Afspraken en regels

We houden ons aan de afgesproken regels. Van tevoren is er al nagedacht over een veilige manier van werken. Het is daarom extra belangrijk dat er volgens de opdracht gewerkt gaat worden. Denk goed na en overleg met de leidinggevende voordat er ter plekke praktische oplossingen voor onvoorziene situaties worden bedacht.

De TBI Veiligheidsdag 

Onze collega's werken dagelijks met zware materialen en risicovol gereedschap. En er zijn allerlei veiligheidsregels voor de projectlocatie. Is dat dan niet genoeg? Waarom houden we jaarlijks een Veiligheidsdag?

Digitale veiligheid

Niet iedereen denkt bij veiligheid in deze sector meteen aan digitale veiligheid. Toch is ook dit onderwerp van belang, of je nu op kantoor of op een (project)locatie werkt.

Veilig werken 

Hier gaat het om fysieke veiligheid en hoe je kunt bijdragen aan een veilige werkomgeving voor jezelf en je collega’s. Op kantoor doe je veel voorbereidend werk, waarbij veiligheid centraal moet staan. Maar ook tijdens de uitvoeringsfase kan je van grote betekenis zijn als het om veiligheid gaat.

Sociale veiligheid 

Om veilig te kunnen werken, moet je je ook vrij voelen om bijvoorbeeld je collega aan te spreken. En bij sociale veiligheid hoort ook het voorkomen en het melden van ongewenst gedrag op de werkvloer.