Top

Top

Het TOP Programma van TBI acdmy bouwt mee aan de toekomst van een nieuw leiderschap binnen TBI. Kern van het TOP programma is: Maak de Toekomst.

Opzet en inhoud

Gedurende het traject zullen de deelnemers uitgedaagd worden om competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor duurzaam leiderschap, waaronder flexibiliteit in leiderschapsstijl, het stimuleren van samenwerking en een rolmodel zijn voor hun medewerkers.
Daarnaast zullen zij gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te nemen en eigen initiatieven te ontplooien om zo een directe bijdrage te kunnen leveren aan het verstevigen van de identiteit van TBI.

Gedurende het proces van ruim 12 maanden, combineren we verschillende modules met uitdagende initiatieven/opdrachten, waaronder het uitwerken van een strategisch vraagstuk door de Raad van Bestuur.

Leren en ontwikkelen

TBI acdmy werkt intensief samen met de Erasmus Universeit, Rotterdam School of Management, waarbij naast 4 uitdagende modules ook het schrijven van een paper om een RSM Business Diploma te behalen onderdeel zijn.
Daarnaast werkt TBI acdmy binnen het TOP programma intensief samen met De Baak voor leiderschapsontwikkeling.

Het is de bedoeling dat het TOP programma niet alleen impact heeft op het leiderschap van de individuele deelnemers, maar ook voelbaar wordt in de organisatie. Deze deelnemers zijn de leiders van de toekomst en zullen dus ambassadeurs zijn voor dit nieuwe leiderschap. Dan kan het vliegwieleffect ontstaan.

RSM Business Diploma

Tijdens het programma worden de deelnemers uitgedaagd met een strategische groepsopdracht, waarbij aan het einde van het TOP programma de resultaten hiervan worden gepresenteerd aan de Raad van Bestuur van TBI Holdings, alsmede het ‘Graduation’ Event zal plaatsvinden.

Begeleiding

Tijdens de modules worden deelnemers uitgenodigd actuele eigen casuïstiek in te brengen, waarmee gewerkt kan worden. De  tussentijdse opdrachten, fieldtrips en coaching zorgen deels voor integratie van het geleerde en deels voor verdieping van het geleerde en verankering in de praktijk. Directie en HR van de deelnemers hebben een actieve rol bij de verankering van het geleerde in de praktijk.

Netwerk

Na (en tijdens) het TOP programma heeft de TOP deelnemer zijn/haar eigen netwerk vergroot binnen en buiten TBI, om zo blijvend kennis te delen en het netwerk verder uit te bouwen.  

En wat gebeurt er na het TOP programma?

Na een periode van ruim 12 maanden heb je als TOP deelnemer competenties ontwikkelt op het gebied van duurzaam leiderschap, waaronder flexibiliteit in leiderschapsstijl, het stimuleren van samenwerking en ben je een rolmodel. Ook zul je een directe bijdrage kunnen leveren aan het verstevigen van de organisatie identiteit van TBI.