Bestemming Parijs

De Klimaattrein is een nieuw maatschappelijk initiatief van TBI, bedoeld om vaart te maken op weg naar het Klimaatakkoord van Parijs. Met de TBI Klimaattrein vieren we ons 40-jarig bestaan en onderstrepen we de noodzaak om samen – zéér up tempo – de klimaatproblemen aan te pakken.

Beweging, community

De TBI Klimaattrein is een beweging, een community. Met financiële middelen, een stevige organisatie en een sterk netwerk om vernieuwende initiatieven van bouwpioniers en klimaatverbeteraars verder te brengen. De community zorgt voor de benodigde kruisbestuiving tussen pioniers en projecten van binnen én buiten TBI. Voor grote doorbraken hebben we elkaars inspiratie, netwerken en kennis immers hard nodig.

Het moet sneller

De focus van de Klimaattrein ligt op het verminderen en opslaan en terugwinnen van CO2 in onze gebouwde omgeving. Wereldwijd is de bouw en de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de CO2-uitstoot. En daarmee dus voor een belangrijk deel voor de opwarming van de aarde. 

Welkom aan boord

Kleine buurtinitiatieven, grote veranderplannen: alles helpt en alles telt. We beschikken zelfs over een eigen fonds. Vanuit dat fonds kunnen we kleine en grote klimaatinitiatieven, met een link naar de gebouwde omgeving, (financieel) helpen om meer vaart te maken. Hoe concreter hoe beter. Naast nieuwe energie technische oplossingen kun je ook denken aan (bouw)materialen, mobiliteitsoplossingen, gezonde buurtinitiatieven en gebiedsinrichting.

Reis met ons mee

Bij TBI zien we Bestemming Parijs als een positieve uitdaging, die we sámen aangaan. Misschien is 2030 te kort dag voor de gevraagde 55% CO2-reductie, maar we zetten er alles op in. We hebben in de geschiedenis al meer grote revoluties waargemaakt.