Team programma

Samenwerken als team

Het TEAM-programma bestaat uit meerdere tweedaagse modules. Er worden meerdere modules tegelijkertijd en op dezelfde locatie georganiseerd. Er kan per module worden ingeschreven. Het TEAM-programma start met een gezamenlijk deel voor alle cursisten van de verschillende modules. Zo wordt maximaal gebouwd aan een sterk netwerk, maar vanwege de kleine groepen tevens de kwaliteit van de inhoud gewaarborgd.

Meer weten over het programma?

Contact

De modules 

De invulling van de plenaire sessie zal regelmatig wisselen, omdat deelnemers steeds weer terug kunnen komen. Ook het module aanbod kan variëren. Onderstaand lichten we de huidige modules toe. 

Communicatie & Beïnvloedingsvaardigheden

In deze module maken we deelnemers bewust van het belang van verbale en non-verbale communicatie. Ook is veel aandacht voor het op een positieve manier  beïnvloeden van je gesprekspartner. Hierbij wordt gewerkt met theoretische onderbouwing. De afsluiting zal bestaan uit een (tactisch) actieplan om in communicatieve situaties effectiever en meer beïnvloedend te zijn richting de gesprekspartner(s). Het betreft een training waarin veel geoefend zal worden met eigen casuïstiek op het gebied van communicatie en beïnvloeden.

Persoonlijke effectiviteit

Om persoonlijk effectief te kunnen zijn is het effect van het eigen gedrag op de gesprekspartner cruciaal. Deze training faciliteert het bewustwordingsproces van jouw persoonlijke effectiviteit in samenwerking. Thema’s zoals pro activiteit, timemanagement en kernkwaliteiten komen aan de orde. Deelnemers krijgen inzicht in hun persoonlijke waarden en leren hoe het voelt om vanuit waarden en ‘flow’ te werken in hun dagelijkse praktijk.

Situationeel Leidinggeven

Je ervaart de verschillende stijlen van leiding en krijgt meer inzicht  in de eigen, soms half bewuste, leiderschapsopvattingen. Ook komen vragen zoals: “Wat zijn voor jou cruciale leiderschapskwaliteiten?” Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: delegeren, coachen, motiveren, omgaan met veranderingen en leidinggeven versus managen. Uiteraard zal ook de theorie van situationeel leidinggeven behandeld worden. Hierbij gaan we in op de eigen voorkeursstijl maar oefenen we ook met andere stijlen. Verder wordt aandacht besteedt aan het ontwikkelingsniveau van de medewerker.

Klantfocus en Stakeholdermanagement

Vanuit hun eigen werkveld gaan de deelnemers de stakeholders ‘mappen’ op basis van betrokkenheid en macht. Op deze manier worden ze zich ervan bewust dat stakeholders verschillende belangen hebben en dat daar op een andere manier mee om gegaan kan worden. Plus: hoe verhoudt zich jouw eigen gedrag tot dat wat een stakeholder verwacht? In deze module nodigen we klanten uit om deelnemers te leren vanuit klantperspectief te laten denken en handelen.