Introductiebijeenkomst

Kennismaken met TBI

Ieder jaar organiseert TBI bij één van de TBI-ondernemingen een introductiedag waarmee zij een platform biedt om kennis te maken met de overall TBI organisatie en de betrokken medewerkers. Deelnemers worden uitgenodigd op voordracht van hun eigen directies, nadat zij het introductieproces binnen hun eigen TBI-onderneming al hebben doorlopen.

Ook kennismaken met TBI?

Bekijk onze vacatures!

Kennismaken met toekomstmakers

Aansluitend bij de kernwaarden van TBI: Verbindend, Gepassioneerd en Verantwoordelijk  organiseren wij voor nieuwe medewerkers  bij één van de TBI ondernemingen een introductiedag waarmee wij een platform bieden om kennis te maken met de overall TBI organisatie en met elkaar.  Deelnemers worden uitgenodigd op voordracht van hun eigen directies en nadat zij het introductieproces binnen hun eigen TBI-onderneming al hebben doorlopen.

Beoogd wordt dat medewerkers zich in hun rol binnen de onderneming betrokken voelen door ze op een inspirerende wijze kennis te laten maken met het TBI concern en te bouwen aan een sterk netwerk. Wij verwachten hiermee  een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een sterke binding met de TBI organisatie, goede onderlinge samenwerking te bevorderen en kennisuitwisseling te stimuleren.

Programma

Kernpunten in het programma zijn samenwerking, kennisuitwisseling en bouwen aan je netwerk. Er wordt ruimte ingebouwd voor onderwerpen zoals de kernwaarden en de kernkwaliteiten van TBI, de structuur  van TBI als organisatie, Integriteit en de gedragscode, de TBI acdmy en Innovatie.