in 2 jaar alles leren

Tijdens het 2 jaar durende programma krijg je verantwoordelijkheden die bij jou passen, gebaseerd op jouw ambities en kwaliteiten. Je kunt je eigen traineeship vormgeven en samen met ons bepalen wat je wil leren. Hierbij word je intensief begeleid door verschillende ervaren professionals, bij drie verschillende TBI-ondernemingen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 

TBI inhousedag 2019

Interesse in het TBI traineeship?

contact

Opzet en inhoud van het TBI-traineeship 

Het tweejarig traineeship van TBI acdmy biedt jongeren de kans om een uitdagende carrière binnen TBI vorm te geven waarmee ze hun eigen toekomst maken. Hiermee bevorderen we de instroom van ambitieuze afgestudeerden op academisch niveau bij de verschillende TBI-ondernemingen. Daarnaast draagt het traineeship bij aan de ontwikkeling van nieuwe hoogopgeleide medewerkers tot ondernemende- en klantgerichte professionals binnen de techniek-, bouw- en infrawereld en haar (complexe) omgeving.

VERBINDEN EN ONTWIKKELEN

Bouwen aan je eigen toekomst doe je samen met anderen. In het TBI-traineeship staat persoonlijke ontwikkeling centraal om te kunnen doorgroeien naar één van de sleutelposities binnen de TBI-ondernemingen. Ons oogmerk daarbij is niet alleen verbinden en ontwikkelen, maar vooral verbinden door te ontwikkelen. Bij ons leer je kennis en ideeën delen en elkaars krachten ontdekken. 

Learning on the job

Tijdens het traineeship zal de trainee drie projectperiodes van acht maanden bij drie verschillende TBI-ondernemingen doorlopen. Zo wordt in korte tijd in verschillende disciplines aan wisselende projecten gewerkt. Hierbij zal je als trainee zelfstandig functioneren en krijg je de verantwoordelijkheden die bij jou passen, gebaseerd op je talenten. Een project heeft een duidelijke inhoud met vooraf afgesproken eindresultaat, vooraf bepaalde doelen en meetbare tussenresultaten. Dit kan een rol zijn binnen een uitdagend project of een concrete business case die binnen 8 maanden uitgewerkt dient te worden. De projecten worden in samenspraak met de trainee, de projectleidinggevende en de coach bepaald. 

Competentie-ontwikkeling

Voor het TBI-traineeship is een competentieprofiel opgesteld, welke door middel van het ontwikkelassessment in kaart worden gebracht. Met competenties hanteert TBI acdmy de definitie van “de vaardigheden of eigenschappen van mensen die bijdragen aan succesvol opereren in een rol of functie”. De uitkomst van de scores op deze competenties uit het assessment zullen als ingang dienen voor het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan in afstemming met de manager Opleiding en Ontwikkeling van TBI. De trainee geeft in eigen woorden welke competenties hij/zij tijdens de desbetreffende projectperiode centraal wilt stellen om aan te werken. De competentie ontwikkeling wordt als rode draad meegenomen tijdens de coaching gesprekken. 

Opleidingsmodules

Gezamenlijk zullen de trainees deelnemen aan verschillende opleidingen die in het teken staan van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze opleidingen ligt de focus op communicatie, samenwerking, innovatiekracht, organisatiesensitiviteit en markt- en klantgerichtheid. Daarnaast zullen de trainees ook regelmatig werken aan gezamenlijke opdrachten. 

Begeleiding

Iedere trainee wordt gedurende het traineeship op verschillende manieren en door verschillende ervaren professionals begeleid, waaronder een projectleidinggevende, een coach en een mentor. Bij elke opdracht wordt de projectbeschrijving opgesteld in overleg met de projectleidinggevende en de Manager Opleiding & Ontwikkeling van de TBI acdmy. 

NETWERK

De trainee krijgt binnen het programma verschillende mogelijkheden om zich te oriënteren en veel medewerkers te leren kennen binnen onze netwerkorganisatie. Hiermee kan de trainee een fundament leggen voor zijn/haar eigen toekomst. Na (en tijdens) het traineeprogramma heeft de trainee zijn eigen netwerk binnen TBI gecreëerd, blijft de trainee deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, om zo blijvend kennis te delen en het netwerk verder uit te bouwen. Daarnaast kun je je aansluiten bij het jongerennetwerk van TBI, ‘Bring It Together’ (BIT). BIT brengt enthousiaste, ambitieuze, startende, jonge, goed opgeleide werknemers binnen TBI met elkaar in contact.

Onze trainees aan het woord