TBI acdmy

Leren en ontwikkelen

Bij TBI vinden we het belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Enerzijds omdat we ons als organisatie continu willen verbeteren, anderzijds door de hedendaags veranderende klantvraag. Kennisdeling en ontwikkeling zijn hierdoor van vitaal belang. Door middel van de verschillende opleidingsprogramma's van de TBI acdmy stimuleren we deze kennisdeling en ontwikkeling. 

In twee jaar alles leren over techniek, bouw en infra?

Het TBI traineeship

Alles leren over techniek, bouw en infra?

Tijdens het 2 jaar durende programma krijg je verantwoordelijkheden die bij jou passen, gebaseerd op jouw ambities en kwaliteiten. Je kunt je eigen traineeship vormgeven en samen met ons bepalen wat je wilt leren. Hierbij word je intensief begeleid door verschillende ervaren professionals, bij drie verschillende TBI-ondernemingen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Kennismaken met de organisatie

Ieder jaar organiseert TBI bij één van de TBI-ondernemingen een introductiedag waarmee zij een platform biedt om kennis te maken met de overall TBI organisatie en de betrokken medewerkers. Deelnemers worden uitgenodigd op voordracht van hun eigen directies, nadat zij het introductieproces binnen hun eigen TBI onderneming al hebben doorlopen.

Samenwerken als een écht team

Het TEAM programma bestaat uit meerdere tweedaagse modules. Er worden meerdere modules tegelijkertijd en op dezelfde locatie georganiseerd. Er kan per module worden ingeschreven. Het TEAM programma start met een gezamenlijk deel voor alle cursisten van de verschillende modules. Zo wordt maximaal gebouwd aan een sterk netwerk, maar vanwege de kleine groepen tevens de kwaliteit van de inhoud gewaarborgd.

Focus op leiderschapsontwikkeling 

Het TALENT Programma van TBI acdmy richt zich op het ontwikkelen van krachtig, persoonlijk en informeel leiderschap, expertiseverdieping ondersteund met een intern en extern netwerk van kennisdragers. Gedurende het traject zullen de talenten op een ervaringsgerichte manier hun professionele identiteit verdiepen en vormgeven, om zo een directe bijdrage te kunnen leveren aan het verstevigen van de identiteit van TBI.

Maak de toekomst binnen TBI 

Het TOP Programma van TBI acdmy bouwt mee aan de toekomst van een nieuw leiderschap binnen TBI. Gedurende het traject zullen de deelnemers uitgedaagd worden om competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor duurzaam leiderschap, waaronder flexibiliteit in leiderschapsstijl, het stimuleren van samenwerking en een rolmodel zijn voor hun medewerkers.

Projecten in goede banen leiden 

Tijdens het projectmanagement-programma van de TBI acdmy leren de deelnemers alles over het managen van projecten. In de basis-cursus worden alle aspecten van projectmatig werken behandeld, waaronder het werken met producten en hun onderlinge relaties, fasering, omgaan met risico's en dag tot dag management. Bij de cursus voor gevorderden wordt sterk het accent gelegd op de rol als projectleider. Er is veel aandacht voor eigen casuistiek en best practices van TBI projecten.