Talent

Het Talent Programma van TBI acdmy richt zich op het ontwikkelen van krachtig, persoonlijk en informeel leiderschap, expertiseverdieping ondersteund met een intern en extern netwerk van kennisdragers.

talent

Opzet en inhoud

Gedurende het traject zullen de talenten op een ervaringsgerichte manier hun professionele identiteit verdiepen en vormgeven, om zo een directe bijdrage te kunnen leveren aan het verstevigen van de identiteit van TBI.

Gedurende het proces van 12 maanden, combineren we modules met uitdagende initiatieven/opdrachten. Deze vinden plaats op de werkvloer en bij klanten om zo de bestaande cultuur te kunnen inspireren met nieuwe energie die aanzet tot duurzame verandering en innovatie.

Testimonials

Leren en ontwikkelen

TBI acdmy werkt intensief samen met De Baak rondom de invulling van het Talent programma en daagt de deelnemers optimaal uit op persoonlijke ontwikkeling, project- en operationeel management en hun vak inhoudelijkheid. Drie elementen staan hierin centraal:

  1. Vakmanschap(expertise gericht):  
  2. Leiderschap(vanuit eigenheid):
  3. Ondernemerschap(meer naar buiten kijkend):

TBI acdmy in samenwerking met De Baak richten zich op het organiseren van een leerklimaat waarin de talenten worden aangezet tot het bijdragen aan operational excellence (invoegen) en de status quo uit te dagen (toevoegen), om ze zo gedegen voor te bereiden op toekomstige sleutelposities binnen TBI.

Het 70 – 20 – 10 leren
De tweedeling ‘werken OF leren’ is in het perspectief van De Baak geëvolueerd tot ‘leren ISwerken’. Ook in dit traject zal de opbrengst van het programma door de deelnemers deels uit de modules worden gehaald (formeel leren), maar voor een groot deel uit de tijd tussen en na de modules (informeel leren). De integratie van context, organisatieontwikkeling, teamvorming en persoonlijk leiderschap betekent dat de deelnemer tijdens de modules werkt en tussen de modules leert.

70% on-the-job:leren uit uitdagende individuele (binnen eigen werkveld en functie) en collectieve opdrachten.
20% on-the-job:leren uit intern en extern netwerk.
10% off-the-job: Formeel leren, ervaringsgericht leren, action learning.

Het is de bedoeling dat het Talent programma niet alleen impact heeft op de professionele ontwikkeling van de individuele deelnemers, maar ook voelbaar wordt in de organisatie. Deze professionals worden meer zichtbaar, zijn ondernemender en laten zien snel en pragmatisch met innovatievragen om te gaan. De werkelijke impact zal sterk afhankelijk zijn van de mate waarin de deelnemers “classroom” leren kunnen vertalen naar de werkplek en andersom.

Innovatie Uitdaging 
Tijdens het programma gaan de deelnemers op avontuur met een innovatieve groepsopdracht, om hun vakinhoudelijke ontwikkeling te vergroten.

Begeleiding

Tijdens de modules worden deelnemers uitgenodigd actuele eigen casuïstiek in te brengen, waarmee gewerkt kan worden. De  tussentijdse opdrachten, fieldtrips en coaching door TBI acdmy zorgen deels voor integratie van het geleerde en deels voor verdieping van het geleerde en verankering in de praktijk. HR en leidinggevenden van de deelnemers hebben een actieve rol bij de verankering van het geleerde in de praktijk. Ze bewaken de transfer naar de praktijk en creëren daarnaast de ruimte om optimaal te leren; vrijmaken om de modules voor te bereiden en het volgen van de modules.

Netwerk

De Talenten krijgen binnen het programma verschillende mogelijkheden om zich te oriënteren en veel TBI medewerkers te leren kennen binnen onze netwerkorganisatie. Hiermee kan het Talent verder bouwen aan zijn/haar eigen toekomst. Na (en tijdens) het Talentprogramma heeft het Talent zijn eigen netwerk vergroot binnen TBI, om zo blijvend kennis te delen en het netwerk verder uit te bouwen.  

En wat gebeurt er na het talent programma?

Na een periode van ruim 12 maanden ben je als Talent meer zichtbaar en ondernemender geworden binnen de TBI organisatie en laat je zien dat je snel en pragmatisch met innovatievragen om kan gaan. Daarnaast besteedt het Management Development programma aandacht aan talentvolle medewerkers, zodat deze kunnen blijven doorgroeien binnen TBI. Kijk voor meer informatie hierover bij het Top Programma.