Maak een duurzamere toekomst

Hoe kunnen we bouwen zonder de aarde te belasten, uitputten of opwarmen? Dat is de nieuwe vraag. Want klimaatverandering, waarschijnlijk de grootste uitdaging waar onze maatschappij voor staat, gaat ons aan het hart. Daarom is duurzaamheid de belangrijkste pijler in onze strategie. Die versnelling stimuleren we door ons te richten op vijf zogeheten impactgebieden.

Beton van Voorbij Prefab met een CO2-reductie tot 44%

Circulair ontwerpen 

Circulair ontwerpen is gericht op het behoud van waarde. Hoe zorgen we ervoor dat materialen in de toekomst hergebruikt kunnen worden? Dat gebouwen van functie kunnen veranderen? We experimenteren met nieuwe verdienmodellen, bouwen steeds meer modulair en leggen materialen vast in een materialenpaspoort.  

Duurzame materiaalkeuzes 

Een duurzame materiaalkeuze is voor ons vooral een keuze voor minder materiaalverbruik. We maken slimmere ontwerpen en gebruiken steeds vaker hergebruikte en hernieuwbare grondstoffen. Zo moet in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen in onze projecten gehalveerd zijn. 

TBI-ondernemingen gaan circulair en kiezen voor hout

Benieuwd naar onze ambities en doelstellingen op duurzaamheidsvlak?

Circulair ondernemen     

Een echte circulaire bedrijfsvoering is er een zonder afval. We voorkomen en verminderen afval op onze kantoren en bouwplaatsen. En streven naar een hoogwaardig hergebruik. Ook zetten we in op nieuwe concepten zoals urban mining en materialenmarktplaatsen. Zo hopen we in de toekomst de grondstofkringlopen te sluiten.  

De e-CO2tainer, een samenwerking tussen Mobilis en Eekels Technology

Duurzame energieoplossingen 

We denken mee met onze klanten over duurzame energieoplossingen. Zo’n oplossing is uniek voor elk project maar heeft altijd drie dimensies: minder energieverbruik, een groter aandeel van zon- en windenergie, en efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen. 

Slimme gebouwtechnologie in prefab modules

Emissieloos bouwen 

We willen de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk tegengaan. Daarom zetten we onder andere in op materialen met een lage CO2-footprint, op logistieke hubs en elektrificatie van ons materieel en wagenpark. 

We bouwen niet alleen nieuw, maar ook tweedehands

Nog meer duurzame voorbeelden?

Bouwen aan een duurzame toekomst kan niet zonder de gedrevenheid en kennis van onze mensen & teams.

Zoveel mogelijk antwoorden met onze strategie als uitgangspunt.