Maatschappelijke impact maken

Hoe bereiken we zoveel mogelijk impact? Onze strategie helpt ons om keuzes te maken voor de toekomst. Hij bestaat uit drie pijlers waar we elke dag vol enthousiasme en gedrevenheid aan werken.

Duurzame oplossingen 

Met duurzame oplossingen dragen we bij aan een betere toekomst. Daarbij ligt de focus op de energietransitie en de circulaire transitie. We zetten in op verduurzaming van onze bedrijfsvoering én van de bebouwde omgeving. En we werken toe naar een volledig circulaire bouwsector in 2050.

Mensen en teams 

Wij willen tot de meest aantrekkelijke werkgevers in de sector behoren. Zo houden we goede mensen aan boord. En weten we nieuw talent aan ons te binden. Omdat we diversiteit belangrijk vinden, zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Ook zetten we in op opleidingen, onder meer met onze TBI acdmy. 

Toonaangevende marktpositie 

We zijn ambitieus. In alle markten waarin TBI-ondernemingen actief zijn, willen we bij de top-5 horen. Dat bereiken we door onze waarde voor klanten te vergroten. Door te werken aan robuuste financiële resultaten. En door continu te innoveren en te digitaliseren.