De nieuwe vraag

Bij TBI zijn we ambitieus. Hoe maken we zoveel mogelijk impact? Hoe vergroten we elke dag weer onze waarde voor klanten? Hoe zorgen we zo goed mogelijk voor onze medewerkers? Onze strategie helpt ons om keuzes te maken voor de toekomst en antwoorden te geven op nieuwe vragen. Zodat we kunnen bouwen aan een duurzame en gezonde leefomgeving; nu en in de toekomst.

Bouwen aan een duurzame en gezonde leefomgeving

In alle markten waarin TBI-ondernemingen actief zijn, willen we bij de top-5 horen. Aan de hand van onze strategie werken we toe naar een toonaangevende marktpositie waar vanuit we focussen op het bouwen aan een duurzame en gezonde leefomgeving; nu en in de toekomst. Dat doen we aan de hand van drie pijlers.

Duurzame oplossingen 

Hoe kunnen we bouwen zonder de aarde te belasten, uitputten of opwarmen? Met onze duurzame oplossingen dragen we bij aan een betere toekomst. Daarbij ligt de focus op de energietransitie en de circulaire transitie. We zetten in op verduurzaming van onze bedrijfsvoering én van de bebouwde omgeving. En we werken toe naar een volledig circulaire bouwsector in 2050.

Mensen en teams 

Hoe kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beteren aan? Met onze mensen en teams. Daarom willen wij tot de meest aantrekkelijke werkgevers in de sector behoren. Zo houden we goede mensen aan boord en weten we nieuw talent aan ons te binden. Omdat we diversiteit belangrijk vinden, zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Ook zetten we in op opleidingen, onder meer met onze TBI acdmy. 

Technologische vooruitgang

Hoe kunnen we nog slimmer en klantgerichter werken? Dat doen we o.a. door middel van technologische vooruitgang. Daarmee kunnen we onze werkprocessen efficiënter en effectiever maken, onze medewerkers helpen onze producten en diensten verder te verbeteren en optimaliseren.

Op zoek naar nieuwe antwoorden...

Op nieuwe vragen over afvalvrij werken en de inzet van digitale tools. Ga met ons mee in de zoektocht naar antwoorden op nieuwe vragen!