Maak de toekomst

Stichting Pensioenfonds TBI

Profiel van het fonds

Stichting Pensioenfonds TBI, statutair gevestigd in Rotterdam, is opgericht op 18 februari 1983. De laatste statutenwijziging dateert van 14 juli 2014. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41128035.

Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de koepelorganisatie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF).

Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de van toepassing zijnde (excedent) pensioenreglementen, zoals deze gelden voor TBI Holdings B.V. en de aangesloten ondernemingen. Het fonds voert de regelingen uit voor 1.199 rechthebbenden (actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) en heeft een belegd vermogen van circa € 209 miljoen. (gegevens uit jaarverslag 2014)

Pensioenregelingen

Het fonds voert de volgende pensioenregelingen uit:

  • Collectief beschikbare premieregeling: collectief beschikbare premieregeling op basis van voorwaardelijk geïndexeerd middelloon voor een gesloten groep deelnemers.
  • NN Prestatiepensioen excedentregeling: individueel beschikbare premieregeling.
  • Prepensioenregelingen: een bruto- en een nettoprepensioenregeling op basis van eindloon voor een gesloten groep deelnemers.
  • Regeling aanvullend netto partner- en wezenpensioen: regeling waarbij op risicobasis aanvullende partner- en wezenpensioenen verzekerd worden voor een gesloten groep deelnemers.

Uitvoering van de pensioenregelingen

Stichting Pensioenfonds TBI heeft de uitvoering van de pensioenregelingen ondergebracht bij een aantal externe partijen. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. [Nationale-Nederlanden] voert de deelnemers- en uitkeringenadministratie uit, Administratieve Ondersteuning D. Smit [AODS] verzorgt de jaarrekening en ING Investment Management [ING IM] is de vermogensbeheerder. Sprenkels & Verschuren Actuarissen & Consultants adviseert en begeleidt het bestuur van het fonds. De certificerend actuaris is werkzaam bij Actuva B.V., dochteronderneming van Edmond Halley B.V. Met de instellingen zijn terzake overeenkomsten afgesloten.