Groepsdirectie

TBI onderscheidt vijf marktgeoriënteerde clusters. Binnen deze clusters wordt beoogd samenwerking en kennisdeling te bevorderen.

De onderscheiden clusters zijn:

 • Wonen
 • Ontwikkeling
 • Utiliteit
 • Infra
 • Techniek

De Raad van Bestuur vormt tezamen met de verantwoordelijke functionarissen van deze clusters de Groepsdirectie van TBI. Met inachtname van de Strategische Agenda van TBI is de Groepsdirectie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van concernbrede thema's, zoals onder andere veiligheid, innovatie, duurzaamheid en effiency van de ondersteunende processen op het vlak van HR, ICT en Finance.

De samenstelling van de Groepsdirectie is:

 • ir. D.A. Sperling, voorzitter Raad van Bestuur
 • drs. E.A.A. Roozen RA, lid Raad van Bestuur
 • ir. A.J.H. van Breukelen, lid Raad van Bestuur - Ontwikkeling
 • ir. P.J. Heijboer, directievoorzitter Croonwolter&dros B.V. - Techniek
 • ing. H. van Keulen, directievoorzitter TBI Bouw B.V. - Wonen
 • mr. J.H.A. Vaags, directievoorzitter J.P. van Eesteren B.V. - Utiliteit
 • ing. R.J. Feijen, directievoorzitter TBI Infra B.V. - Infra
 • mr. M.W.L. Tromm, advocaat TBI Holdings B.V.
 • dr. D.M. Wietsma, directeur HR & Communicatie TBI Holdings B.V.