Een markt, maar allesbehalve marktconform

Integriteit en gedragscode

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij deskundig en professioneel met het in hen gestelde vertrouwen omgaan. De door ons gehanteerde normen en waarden moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks zakelijk verkeer. Om daar duidelijk in te zijn, hebben wij vanaf juli 2002 een gedragscode vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop medewerkers van TBI-bedrijven zich in de uitoefening van hun functie dienen te gedragen.