Een markt, maar allesbehalve marktconform

Veiligheid

Veiligheid moet in onze sector de hoogste prioriteit hebben. Het aantal incidenten en ongevallen op onze projecten hebben wij al sterk teruggedrongen, maar wij willen blijvend werken aan verbetering. Alle TBI-ondernemingen werken hiervoor conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn.

TBI Veiligheidsrichtlijn

De basisprincipes van de TBI Veiligheidsrichtlijn zijn:

    

1) Incidenten blijvend terugbrengen tot absoluut minimum.

 • Het aantal incidenten in de uitvoeringspraktijk moet omlaag en tot een absoluut minimum beperkt worden; dat is het streven van TBI én het streven van de branche als geheel
 • We erkennen de zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers, inclusief de medewerkers van alle meewerkende partners; overal, altijd.
   

2) Leren van eerdere incidenten: lerende organisatie zijn en blijven.

 • Reeds gebeurde incidenten zijn helaas onomkeerbaar: we zien het als onze plicht om lessen uit deze incidenten te trekken en herhaling te voorkomen.
 • Kerngedachte van ons veiligheidsdenken is dat incidenten vermijdbaar zijn, overal, altijd; organisatie en medewerkers moeten daar permanent van doordrongen zijn en blijven.
   

3) Een toonaangevende positie ambiëren als duurzame onderneming.

 • Wie een toonaangevende positie op het gebied van duurzaam ondernemen ambieert, zal het veiligheidsthema degelijk moeten verankeren in bedrijfsidentiteit en bedrijfsbeleid, en werken aan een zo hoog mogelijke positie op de veiligheidsladder voor ondernemingen.
   

4) Samen sterk staan dankzij een gezamenlijke veiligheidsaanpak.    

 • Door het veiligheidsthema als TBI gezamenlijk op te pakken, staan we sterker, leren we sneller en kunnen we elkaar blijvend inspireren.
    

TBIveilig app

Binnen TBI hebben we ook een eigen veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin kunnen alle TBI medewerkers én onderaannemers meldingen maken van veilige én onveilige situaties. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar zorgen dat het aantal ongevallen steeds verder afneemt.