Sponsoring

TBI Sponsor- en donatiebeleid

TBI Holdings investeert in mensen en maatschappelijke vooruitgang. Zo creëren we samen de leefomgeving van de toekomst. Wij doen dat op verschillende manieren. Enerzijds door sponsoring en donaties en anderzijds door het verzorgen van lezingen op scholen en het bieden van leerplekken voor studenten.

De belangrijkste speerpunten in ons sponsor- en donatiebeleid zijn: het stimuleren van (technisch) onderwijs, jong talent, duurzaamheid en innovatie.

TBI Holdings hanteert onderstaande uitgangspunten bij het beoordelen van sponsor- en donatieverzoeken:

 • De sponsoractiviteit ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten en -locaties;
 • De sponsoractiviteit versterkt onze kernwaarden verantwoordelijk, gepassioneerd en verbindend.
 • De sponsoractiviteit versterkt onze ambitie om de beste werkomgeving voor talent te bieden en de beste partner voor onze klanten te zijn.
 • Onze medewerkers hebben de mogelijkheden om zich actief in te zetten als vrijwilliger bij de activiteit;
 • De organisatie van de sponsoractiviteit beschikt over een kwalitatief goed en reëel sponsorplan
 • Bij grotere sponsorbijdragen wordt, indien mogelijk, branche-exclusiviteit geboden.
   

Welke initiatieven ondersteunen wij niet:

 • Politieke (gerelateerde) of religieuze organisaties
 • Profit organisaties
 • Individuele personen
 • Studiereizen en -feesten

Ook wanneer een sponsoractiviteit tot belasting van het milieu of tot onveilige situaties leidt die we voor onze eigen activiteiten onacceptabel zouden vinden, wijzen we een verzoek af.

Procedure
Een sponsor- of donatieaanvraag moet altijd schriftelijk worden ingediend en moet zo zijn opgesteld dat TBI voldoende informatie heeft om tot een afgewogen oordeel te komen. Een interne commissie beoordeeld periodiek in ingekomen verzoeken.

Uw verzoek kunt u e-mailen naar: info@tbi.nl

Let op: TBI ontvangt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid sponsor- en donatieverzoeken en dient derhalve keuzes te maken in welke ze wel/niet honoreert.