Samen maken we de toekomst

Partnerschappen

TBI streeft naar de balans tussen maatschappelijke betrokkenheid en economische vooruitgang. Hierbij richten wij ons op de toekomst. De toekomst is niet iets wat ons overkomt, die kunnen we maken. Dat doen we samen. Samen met de TBI-ondernemingen onderling en samen met anderen. We werken samen met externe partijen die we beschouwen als partners.

Ook als partner van TBI de toekomst maken?

Contact

Trots op onze samenwerking

Samenwerken betekent dat je met de ander meedenkt en meewerkt en dat je je inspant om een gezamenlijk doel te bereiken, ook wanneer er niet direct een eigen belang is. Samenwerking ontstaat dus wanneer er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel bestaat. Een samenwerking die een bijzondere meerwaarde creëert, kan zelfs leiden tot een strategisch partnership. Partnerships waar we trots op zijn. We lichten er graag een aantal toe: 

Partnerovereenkomst met Madaster

TBI Holdings B.V. heeft een partnerovereenkomst getekend met Madaster Services. Met het partnership levert TBI een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Madaster. Een onafhankelijk publiek platform dat fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Een gebouw wordt zo een gedocumenteerde 'opslagplaats' voor materialen die in de toekomst hergebruikt kunnen worden. 

Vooruitgang met YES!Delft

TBI investeert in mensen en maatschappelijke vooruitgang. Om Nederland op een duurzame manier te vernieuwen is TBI sinds 2014 strategisch partner van bedrijfsincubator YES!Delft. Als non-profitorganisatie kan YES!Delft de cruciale verbindende rol spelen in de samenwerking tussen grote bedrijven en startups. YES!Delft is een van Europa’s meest succesvolle bedrijfsincubators en daarmee de ideale partner om innovatie mee te versnellen.

Bouwen met Habitat for Humanity

Habitat bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. In die landen waar het minder vanzelfsprekend is om een dak boven het hoofd te hebben dan hier in Nederland. TBI neemt elk jaar deel aan de bouwreizen die worden georganiseerd door Habitat. Een groep medewerkers van TBI-ondernemingen werkt tijdens een bouwreis als team met lokale vakmensen en de toekomstige huiseigenaren en bouwen zo aan een betere huisvesting en daarmee de toekomst.