Maak de toekomst

Financieel

Het herstel van de Nederlandse economie zette zich in 2016 voort. Onze bedrijfstak profiteerde vooral van de krachtige ontwikkeling van de woningmarkt. Ook de markten van infra en utiliteit vertonen tekenen van herstel. TBI zag de bedrijfsopbrengsten stijgen naar € 1.573 miljoen. Een compleet overzicht van zowel onze financiële als niet-financiële prestaties vindt u hier.

In English
Our Annual Report is also published in English. In the event of inconsistencies between the English and the Dutch version the latter shall prevail.