Een markt, maar allesbehalve marktconform

Financieel

TBI kijkt terug op een goed jaar waarin de prestaties op veel fronten verbeterd zijn. De woningmarkt was krachtig en het perspectief voor de markten van infra en utiliteit verbeterde. De bedrijfsopbrengsten groeiden in 2017 met 9 procent naar € 1.708 miljoen. Tevens zag TBI het operationele bedrijfsresultaat toenemen naar € 46 miljoen (operationele marge 2,7 procent). De orderportefeuille steeg met 11 procent tot € 2,4 miljard. Een compleet overzicht van al onze financiële prestaties vindt u hier.

Jaarverslag 2017

Lees het hier