Maak de toekomst

Duurzaam ondernemen

In onze snel veranderende wereld is duurzaam ondernemerschap een vereiste voor vooruitgang. Een uitgangspunt dat inspiratie en perspectief biedt aan onze ondernemingen en medewerkers.  

Duurzaam ondernemerschap is het fundament voor TBI. Met de doelstellingen van Stichting TBI, die onze enige aandeelhouder is, heeft TBI het duurzaam ondernemen van oudsher in de genen zitten. TBI investeert in opleiding en ontwikkeling van mensen en in maatschappelijke vooruitgang. Zo creëren we samen de fysieke leefomgeving van de toekomst. Voor onze prestaties op dit vlak verwijzen wij naar ons jaarverslag 2017, waarin ook onze niet-financiële prestaties worden beschreven.

TBI kent daarbij de volgende vijf pijlers:

  1. Medewerkers – Aantrekkelijk werkgeverschap. We bieden medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. TBI biedt haar medewerkers goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
  2. Financieel – Handhaven van het solide profiel. TBI is erop gericht om toekomst bestendig te zijn. We wegen risico’s zorgvuldig af en willen daarmee ook zekerheid bieden aan onze klanten.
  3. Markt – Versterken marktpositie. TBI stimuleert investeringen in duurzame innovaties en multidisciplinaire samenwerking. Hiermee komen we verder in het creëren van sterkere steden, veiligere mobiliteit, schone industrie en slimme gebouwen.
  4. Milieu – Reduceren impact. TBI is zich bewust van de impact die activiteiten hebben op het milieu. Alle TBI-ondernemingen zetten in op energiebesparing, scheiding van bouwafval en duurzaam inkopen.
  5. Maatschappij – Verantwoord en betrokken. We verwachten van onze medewerkers dat ze integer zijn en omgevingsbewust handelen. Daarnaast investeren we ieder jaar in vele maatschappelijke initiatieven.