Duurzaam ondernemen

In onze snel veranderende wereld is duurzaam ondernemerschap een vereiste voor vooruitgang. Een uitgangspunt dat inspiratie en perspectief biedt aan onze ondernemingen en medewerkers.  

Duurzaam ondernemerschap is het fundament voor TBI. Met de doelstellingen van Stichting TBI, die onze enige aandeelhouder is, heeft TBI het duurzaam ondernemen van oudsher in de genen zitten. TBI investeert in opleiding en ontwikkeling van mensen en in maatschappelijke vooruitgang. Zo creëren we samen de fysieke leefomgeving van de toekomst. Voor onze prestaties op dit vlak verwijzen wij naar ons jaarverslag 2017, waarin ook onze niet-financiële prestaties worden beschreven.

TBI kent daarbij de volgende drie pijlers:

  1. Toonaangevende marktpositie – Door te investeren in innovatie, digitalisering van het bouwproces en focus op ondernemerschap dicht bij de klant, versterken wij onze marktpositie. Wij willen klanten verrassen met nieuwe oplossingen, een slimmere manier van werken en onze decentrale slagkracht. Zo maken wij de toekomst. Met én voor onze klant.
  2. Circulair ondernemen – Vol overtuiging zetten wij in op een circulaire bouweconomie. Ons doel is een duurzaam gebouwde omgeving en een volledig circulaire bedrijfsvoering. Gasloze woningbouw is de norm. Materialen worden hergebruikt. Wij willen onze footprint minimaliseren en onze kennis delen. Zo leren we van elkaar.
  3. Aantrekkelijke werkomgeving – Een veilige en gezonde werkomgeving, behoud en ontwikkeling van vakmanschap, volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eerlijke omgangsvormen. Dat maakt TBI tot een van de beste werkgevers in onze sector. De grote diversiteit aan TBI-ondernemingen biedt tal van doorgroei- en ontwikkelingskansen.