Commissarissen

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij TBI Holdings B.V. en de TBI-ondernemingen. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen met advies terzijde.

De Raad van Commissarissen telt vijf leden. De samenstelling, taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen van TBI.

Leden 

drs. A.L.M. Nelissen (1948), voorzitter

Benoemd in september 2012,  aftredend in 2024 (einde commissariaat).
Nederlandse nationaliteit. 

  • Lid van de auditcommissie
  • Lid van de benoemings- en remuneratiecommissie

Voormalige functie: Lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep N.V.

Belangrijkste nevenfuncties: Bestuurslid Nederlands Blazers Ensemle, Vice-voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Babant

  

drs. M. Niggebrugge (1950)

Benoemd in april 2015, aftredend in 2023 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.

  • Voorzitter van de auditcommissie

Voormalige functies: lid Raad van Bestuur Urenco Ltd., lid Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen N.V.

Belangrijkste nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Spoorwegpensioenfonds Beheer B.V.

ir. E.H.M. van den Assem (1949), vice-voorzitter

Benoemd in juli 2012, aftredend in 2024 (einde commissariaat).
Nederlandse nationaliteit.

  • Voorzitter van de strategische commissie

Voormalige functies: voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V., voorzitter Raad van Bestuur Cofely Nederland B.V., lid Raad van Bestuur Hagemeyer N.V., lid Raad van Bestuur DAF Trucks B.V., diverse functies bij ITT, Alcatel Nederland B.V. en Fokker Aircraft B.V.

Belangrijkste nevenfuncties: adviseur jonge startende ondernemers.

ir. H. Morelisse (1964)

Benoemd in april 2018, aftredend in 2022 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.

Functie: Bestuursvoorzitter Lagerwey

Voormalige functie: Bestuursvoorzitter Nuon

Belangrijkste nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Redwind

H. Garssen

Benoemd in september 2021, eerste herbenoeming in 2025.
Nederlandse nationaliteit.

  • Voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie

Huidige functie: lid Raad van Bestuur KPN, Chief People Officer

Belangrijkste nevenfuncties: Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur VNO NCW, bestuurslid KPN Mooiste Contact Fonds, Lid Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding.