Organisatie

Raad van bestuur

TBI Holdings B.V. is een besloten vennootschap waarop het volledige structuurregime van toepassing is. De aandelen in TBI Holdings B.V. worden voor 100% gehouden door de Stichting TBI. De raad van bestuur van TBI bestaat uit twee personen: ir. A.J.H. van Breukelen en drs. E.A.A. Roozen RA.

ir. A.J.H. van Breukelen (1960), voorzitter

Bart van Breukelen is sinds 1 januari 2018 lid van de Raad van Bestuur en was voorheen directievoorzitter van TBI-onderneming Synchroon. Vanaf 1 mei 2019 is hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Verantwoordelijkheden

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de totale onderneming. De Raad van Bestuur ontwikkelt de visie en het beleid en stelt deze vast, evenals de daaruit voortvloeiende missie, strategie en doelstellingen. De directies van de ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van deze strategie van hun onderneming(en). Ook de verantwoordelijkheid voor het bestuur en voor de dagelijkse beslissingen bij de bedrijfsonderdelen ligt bij de statutaire directie van de bedrijfsonderdelen.

drs. E.A.A. Roozen RA (1968)

Emiel Roozen is in mei 2016 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. In zijn functie heeft hij specifieke aandacht voor Financiën en ICT.

Kenmerkende structuur

Kenmerkend voor de structuur van TBI is direct contact tussen de Raad van Bestuur en de statutaire directies van de TBI-ondernemingen, met een kleine professionele staf ter ondersteuning. De groepsdirectie adviseert de Raad van Bestuur over bedrijfsoverstijgende thema’s, kennisdeling en over aspecten waarbij de multidisciplinaire samenwerking tussen de segmenten verder kan worden versterkt.

Groepsdirectie

ir. P.J. Heijboer

directievoorzitter Croonwolter&dros B.V. (Techniek)

ing. H. van Keulen

directievoorzitter TBI Bouw B.V. (Wonen)

ir. H. van Dam

directeur Synchroon (Vastgoed)

ing. M. Peppel 

directievoorzitter J.P. van Eesteren B.V.  (Utiliteit)

ing. R.J. Feijen 

directievoorzitter TBI Infra B.V. (Mobiliteit) 

Mr. M.W.L. Tromm

Hoofd Juridische Zaken