Corporate Governance

Corporate Governance

TBI Holdings B.V. is een besloten vennootschap met een structuurregime en een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TBI passen de principes en 'best practice'-bepalingen van de Nederlandse Corporate governance Code toe, voor zover die op TBI als besloten vennootschap en niet-beursgenoteerde onderneming van toepassing zijn. Met name de beginselen van de Code over integriteit, verantwoording en transparantie vormen een leidraad. Daarbij is wel rekening gehouden met de bijzondere eigendomsstructuur. De toegepaste bepalingen uit de Code zijn verwerkt in de statuten van TBI Holdings B.V. in het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Commissarissen.

Onze Privacy verklaring vindt u hier