Commissarissen

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij TBI Holdings B.V. en de TBI-ondernemingen. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen met advies terzijde.

De Raad van Commissarissen telt vijf leden. De samenstelling, taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen van TBI.

Leden 

drs. A.L.M. Nelissen (1948), voorzitter

Benoemd in september 2012, meest recente herbenoeming in 2016, aftredend in 2020 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit. 

  • Lid van de auditcommissie
  • Lid van de benoemings- en remuneratiecommissie

Voormalige functie: Lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep N.V.

Belangrijkste nevenfuncties: Bestuurslid Nederlands Blazers Ensemle, Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

  

drs. M. Niggebrugge (1950)

Benoemd in april 2015, aftredend in 2019 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.

  • Voorzitter van de auditcommissie

Voormalige functies: bestuurslid Urenco Ltd., U.K.; lid Raad van Bestuur N.V. Nederlandse Spoorwegen.

Belangrijkste nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Boskalis Westminster B.V.; lid Raad van Commissarissen Spoorwegpensioenfonds Beheer.

ir. E.H.M. van den Assem (1949), vice-voorzitter

Benoemd in juni 2012, meest recente herbenoeming in 2016, aftredend in 2020 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.

  • Voorzitter van de strategische commissie

Voormalige functies: voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V., voorzitter Raad van Bestuur Cofely Nederland B.V., lid Raad van Bestuur Hagemeyer N.V., lid Raad van Bestuur DAF Trucks B.V., diverse functies bij ITT, Alcatel Nederland B.V. en Fokker Aircraft B.V.

Belangrijkste nevenfuncties: Lid Raad van Advies DAS Rechtsbijstand, lid Raad van Advies Mentha Capital, lid algemeen bestuur van Facilicom N.V., adviseur jonge startende ondernemers.

mw. mr.dr. D.J.B. De Wolff (1959)

Benoemd in april 2013, meest recente herbenoeming in 2017, aftredend in 2021 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.

  • Voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie

Functie: Partner bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

Voormalige functie: Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Belangrijkste nevenfuncties: Raadsheerplaatsvervanger gerechthof 's-Hertogenbosch, Bijzonder hoogleraar Advocatuur Universiteit van Amsterdam 

ir. H. Morelisse (1964)

Benoemd in april 2018, aftredend in 2022 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.

Functie: CEO Lagerwey B.V.

Belangrijkste nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Redwind, Lid bestuur Stichting Maysways.