Wij zijn TBI

Een groep van techniek-, bouw- en infra-ondernemingen met hart voor de maatschappij. Twintig bedrijven die samen én los van elkaar de toekomst maken. Die onze leefomgeving op duurzame wijze vernieuwen, inrichten en onderhouden. In 2022 werkten we met meer dan 6.400 collega’s aan woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. Van kleine initiatieven tot grote, spraakmakende projecten.

Wendbare netwerkorganisatie 

Elke TBI-onderneming heeft haar eigen cultuur en haar eigen specialistische expertise. Voor ondernemerschap is volop ruimte. Maar de ondernemingen werken ook samen. Met een integrale (project)benadering, op basis van gedeelde kennis, bereiken we toonaangevende resultaten. Deze werkwijze levert veel op: innovatie, slagkracht en synergie.  

Gezamenlijke missie 

Wij geloven dat we een grote, positieve impact kunnen hebben op de toekomst. Samen met onze partners werken we aan het Nederland van morgen, vanuit het idee dat het altijd beter, mooier, slimmer en duurzamer kan. We werken aan een sterke infrastructuur, aan slimme kantoren en schone fabrieken, aan intelligente tunnels en aan woningen die geen energie gebruiken maar leveren. Daarnaast zorgen we ervoor dat bijzondere gebouwen en monumenten bewaard blijven. Want ook ons cultureel erfgoed is de toekomst. 

Ook werken bij een slagvaardige club?

Steward-ownership 

Onze kenmerkende structuur wordt ook wel Steward-Owned genoemd. En die structuur is in onze sector vrij uniek! In de Steward-Ownership podcast vertelt onze Voorzitter Raad van Bestuur, Bart van Breukelen, meer over deze eigendomsstructuur en welke activiteiten we vanuit hier kunnen organiseren. 

Ander bouwbedrijf 

We zijn een veelzijdige organisatie met een groot maatschappelijk hart. Omdat we niet beursgenoteerd zijn, worden we niet gedreven door de aandeelhouderswaan van de dag. Wij richten ons juist op de lange termijn. Al meer dan 40 jaar zorgen we voor een gezonde balans tussen de continuïteit van de TBI-ondernemingen en het welzijn van de samenleving. 

Diverse organisatie 

Willen we onze ambities waarmaken, dan hebben we de beste mensen nodig. Veelzijdigheid, verscheidenheid aan talent en creativiteit zijn hierbij cruciaal. We willen zo divers zijn als de maatschappij waarvoor we werken. Daarom moedigen we mensen aan om hun individuele kwaliteiten in te brengen en die te ontwikkelen. We zetten in op persoonlijke ontwikkeling en stimuleren ondernemerschap en eigen initiatief.  

'Samen hebben we alles in huis om de gebouwde omgeving vorm te geven'

Corporate Governance  

TBI Holdings B.V. is een besloten vennootschap met een structuurregime en een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder. Voor zover die van toepassing zijn, passen we de principes en 'best practice'-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Vooral de beginselen over integriteit, verantwoording en transparantie vormen een leidraad. De toegepaste bepalingen uit de Code zijn verwerkt in de statuten van TBI Holdings B.V.