Wij versnellen

OP VERDIENMODELLEN 

Ontwikkeling, bouw én beheer wordt steeds complexer. En de klant of opdrachtgever wil meer ontzorgd worden. Eén partij die in principe alles uit handen zou nemen. De bouwer en installateur die als ketenregisseur de integrale oplossing voor de opdrachtgever kan leveren. Een goed inzicht in de beheerkosten van het object of de vastgoedportefeuille is dan eveneens essentieel. Nieuwe verdienmodellen bieden unieke kansen voor duurzame klantrelaties en stabiele inkomstenstromen.

Asset management als nieuw verdienmodel bij Sluis Eefde

Lees meer

INTERNET OF THINGS 

Mede als gevolg van het ‘Internet of Things’ (IoT) treedt een verschuiving op in de vraag van eindproducten naar diensten. Met behulp van het IoT zijn alledaagse voorwerpen verbonden met een netwerk en via dat netwerk worden gegevens uitgewisseld. ‘Product-as-a-service’ concepten zijn hiermee de trend. Zo is de wereldwijde groei van het gebruik van IoT-sensors in commercieel onroerend goed enorm. Met domoticaconcepten is een vergelijkbare trend zichtbaar in de zorg en de private sector.

Daarmee wordt niet alleen gefocust op het eindproduct, maar ook op de functionaliteit of de impact die het product op de klant heeft. Hierdoor kan het comfort verhoogd en de ‘total cost of ownership’ worden gereduceerd. Bij ‘predictive maintenance’ van bijvoorbeeld sluizen of bruggen speelt het verzamelen van informatie, het analyseren, voorspellen en bepalen van de gewenste interventie een belangrijke rol. Door deze nieuwe (digitale) technologieën kunnen wij betere en geautomatiseerde producten en service bieden.

Robert Otto, Lid Raad van Bestuur Achmea: 

''TBI heeft een unieke positie om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en te benutten. Lastig is alleen dat je op zoveel terreinen kan innoveren en investeren. Energieneutraliteit alleen al is een heel groot thema en kan ver doorgevoerd worden. Daarin kun je zoveel investeren. Maar wat is uiteindelijk het verdienmodel? Er zijn zo onwaarschijnlijk veel keuzes als bouwer/ontwikkelaar en techniekonderneming. Waar ga je op inzetten en wanneer ga je er geld aan verdienen?

Als je de klant in toenemende mate wilt ontzorgen moeten innovaties centraal staan binnen de onderneming. Vervolgens duw je deze de markt in. Daar kun je met jullie producten en markten helemaal op los gaan. Het gaat vaak om data en de wijze waarop je deze afstemt op andere systemen. Dan moeten al die systemen met elkaar communiceren en dat blijkt nogal lastig. Ik merk dat woningcorporaties veel oplossingen zien met innovaties.''

KETENREGISSEUR 

In de uitvoering hoeft TBI daarmee niet alles zelf te doen, maar moet zij als ketenregisseur wel de touwtjes in handen hebben met behulp van goede samenwerkingspartners. Oplossingen die aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en digitalisering zijn hierbij van groot belang om een toonaangevende marktpartij te zijn en blijven. TBI wil haar marktpositie in onderhoud en beheer van installaties, gebouwen en infrastructuur verder uitbouwen, onder meer op basis van meerjarige onderhoudscontracten.

Gezien de energietransitie zullen techniekondernemingen steeds meer betrokken zijn bij de exploitatie van energievoorzieningen. Tot 2030 komen er naar verwachting 900.000 huishoudens bij. Dit betekent zo’n 80.000 tot 85.000 nieuwe (klimaatneutrale) woningen per jaar. Daarnaast ligt er een enorme opgave bij de verduurzaming van bestaand vastgoed. Opwekking en opslag van duurzame energie en de aanpassing van de distributienetwerken spelen dan een cruciale rol.

Sluis Eefde in aanbouw door Mobilis en Croonwolter&dros

Martijn Oostenrijk, Directeur Madaster Services: 

''Vanuit mijn IT-achtergrond is de bouwbranche fascinerend. In de IT-branche is de marge ongeveer 25 tot 30% bij de ontwikkeling voor de klant. Daar achteraan komt het beheer. In de bouw is het precies andersom; lage marges en nauwelijks of geen beheer. Je zou omgekeerd moeten redeneren; ik ontwikkel het en weet er als professional alles vanaf. TBI kan het onderhoud digitaal maken en vervolgens ook op de beste manier invullen.

Ketenverlenging, licenties en modulair bouwen zijn in dit verband enkele belang- rijke thema’s. Daarmee wordt het logistieke proces van de bouwer groter, omdat je een loop creëert binnen je bedrijf; materialen, producten en diensten. Als in de verslag- gevingsregels restwaarde nog eens daadwerkelijk wordt erkend, is er tevens een koppeling met het financiële systeem. Zo zit er ook een verdienmodel in ‘embedded carbon’. Waarom gaat TBI de markt niet op als koolstofvrije bouwer en techniekonderneming?''

INTERGRALE DIENSTVERLENING 

Croonwolter&dros beheert inmiddels al 11,9 miljoen m2 kantoorruimte in Nederland. Met specifieke monitortechnologie wordt slim vastgoed ontwikkeld, waardoor de operationele beheerkosten aanzienlijk dalen. Met Comfort Partners en Giesbers zijn door middel van abonnementen al zo’n 250.000 CV-installaties en warmtepompen in woningen in onderhoud. Dit zijn interessante marktposities om verder te ontwikkelen in het belang van onze klanten en van de groei van TBI. De grootste kansen liggen daarnaast in het aanbieden van langdurige onderhoudscontracten in de utiliteits- en infrabouw, zoals de maatschappelijke opgave met betrekking tot het onderhoud van 40.000 bruggen en 137 sluizen in Nederland. Zo is voor Sluis Eefde een innovatieve segmentdeur ontwikkeld met sensoriek om data te verzamelen voor optimaal onderhoud.

Imke van den Heuvel, Managing Director, Head of Coverage BeNeLux ABN AMRO Bank:

''De bouw lijkt qua cultuur heel veel op de financiële industrie. Wij zijn ook door een aantal grote processen gegaan. Na jaren ziet de organisatie wel dat er een nieuwe werkelijkheid is. In de bouw gaat er nog veel gebeuren. Op het gebied van nieuwe verdienmodellen zullen partijen uiteindelijk moeten gaan samenwerken en jointventures starten. Belangrijk is 1. hoe je dat doet,  2. wat je met elkaar afspreekt en 3. daar beide je voordeel mee doen.''