Wij versnellen

Op industrialisatie

Industrialisatie en modulair engineering, bouwen en installeren is een onomkeerbare trend. Niet alleen vanwege de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, maar ook door de ontwikkelingen in de bedrijfstak. Daarbij is standaardiseren noodzakelijk om de bouw- en faalkosten te verlagen en de afhankelijkheid van schaars vakmanschap te verminderen.

Ook versnellen op het thema industrialisatie?

Bekijk onze vacatures

DE BOUWPLAATS ALS MONTAGEPLAATS 

De bouwplaats als montageplaats. Dit thema is met name ook van belang in utiliteitsbouw en bij infrastructurele projecten. De huidige ‘business cases’ zijn steeds lastiger sluitend te krijgen op basis van meer traditionele (bouw)processen. De kosten en opbrengsten raken in onbalans, gezien de risico’s. Ook dwingen wet- en regelgeving tot zowel efficiëntere als duurzamere oplossingen. Dit geldt eveneens voor woningbouw, waar in toenemende mate binnenstedelijk wordt gebouwd.

Liesbeth Gort, Directeur FSC Nederland:

''De klimaatuitdaging is groot. Hierdoor ligt er een kans om anders te kijken naar het gebruik van materialen. Zeker als je meer gaat standaardiseren. Kunnen bepaalde zaken efficiënter, of met minder en ander materiaal? Waar komen mijn materialen vandaan? Kan je ook hergebruikte materialen toepassen? Duurzaamheid wordt nog vaak gezien als duur, maar een kentering is zichtbaar.

FSC Nederland richt zich steeds meer op de bouwsector, die een verantwoordelijkheid heeft richting de houthandel mee te bewegen. Ik roep TBI op niet alleen duurzaam verantwoord hout toe te passen, maar ook te investeren in bosbeheer. Hiermee wordt toegang tot hout verzekerd en verantwoordelijkheid genomen. En het kan interessant zijn met het oog op CO2-compensatie ('credits'). Ik blijf TBI aanmoedigen meer te bouwen met hout en andere biobased materialen om hun CO2-footprint te verlagen, met prachtige voorbeeldprojecten zoals HAUT en het nieuwe Triodos kantoor.''

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT GROEIT MATIG 

Het inspelen op deze ontwikkelingen en thema’s is om meerdere redenen van groot belang. De arbeidsproductiviteit in de bouw groeit matig. De bedrijfstak zal daarmee in de komende vijf jaar zo’n 60.000 werknemers tekortkomen. Grote projecten duren bovendien vaak langer dan gepland en de kosten vallen soms fors hoger uit dan het budget. Voor deze knelpunten en risico’s moeten duurzame oplossingen komen. Beter opleiden van meer (nieuwe) medewerkers alleen is niet genoeg.

Door middel van industrialisatie kan de bouw hiervoor een belangrijk deel aan tegemoet komen. Ook TBI zou zodoende in staat zijn haar productiviteit te verhogen en de faalkosten te verlagen, alsmede de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te verbeteren. Het realiseren van circulaire installaties, gebouwen en infrawerken krijgt door een modulaire aanpak een belangrijke impuls. Om deze reden wil TBI een belangrijk deel van haar projecten modulair bouwen, standaardiseren en/of prefabriceren.

Voorgeproduceerde elementen worden op de bouwplaats toegepast

Joep Rats, Directeur Beileid & Vereniging Bouwend Nederland: 

''Een bouwbedrijf kan zich richten op de opdrachtgever en deze op maat helpen en daarin flexibel zijn. Een andere benadering is dat het bouwbedrijf zich richt op oplossingen voor de eindgebruiker en dit als een product of dienst in de markt zet. Dat zal voor deelmarkten verschillend zijn. Voor alle markten geldt dat technologie de komende tien jaar dominanter zal zijn dan het afgelopen decennium. Nederland staat voor keuzes die grote invloed hebben op de bouwsector. Gaan we de energietransitie met centrale regie vormgeven of zijn het vooral lokale en regionale initiatieven? Gaan we alle functies concentreren in stedelijk gebied of juist spreiden over Nederland met slimme mobiliteit? De bouw zal met oplossingen moeten komen die passen bij de antwoorden op deze vragen.''

VEEL REPLICA EN PREFABRICAGE 

Industrieel en modulair bouwen gaat flinke veranderingen brengen. Het kan de bouwtijd aanzienlijk versnellen en de bouwkosten verlagen. Er zijn goede kansen bij de vervangingsopgave van energievoorzieningen, bruggen en sluizen en de complexe binnenstedelijke hoogbouw. En in de woningbouw is veel replicatie mogelijk, waarbij door middel van ‘Legolisering met bouwdozen’ niet telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden. En producten worden ontwikkeld waarmee de tand des tijds van objecten beter wordt doorstaan. Goede voorbeelden zijn: European Patent Office en Triodos Bank. Ook de bouwkundige en installatietechnische werken aan de RijnlandRoute zijn via tientallen modules en deelinstallaties opgebouwd en met elkaar verbonden. Hierdoor wordt veel tijd bespaard. Onze hoogwaardige conceptwoningen prefabriceren we deels in onze gerobotiseerde fabriek van Voorbij Prefab.

Als het gaat om de winstgevendheid kunnen we in de bedrijfstak op belangrijke punten nog sterk verbeteren, bijvoorbeeld door meer te denken vanuit de waarde van ons product of onze dienst voor de consument of de opdrachtgever. De prijsstelling is vaak gebaseerd op de gecalculeerde kostprijs, verhoogd met een winst- en risicopercentage. Dit is vaak structureel te laag in relatie tot de risico’s die worden gelopen. Ook moeten de faalkosten verminderen. Op hoofdlijnen gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van project-, risico- en contractbeheersing, meer standaardisatie en een modulaire benadering van engineering. Plus een tekort aan ervaren vakmanschap in de realisatiefase. De complexiteit van de werken neemt toe in alle segmenten waarin we actief zijn. Dit maakt de aanpak van deze problematiek des te urgenter.

Projecten met een beheersbaar risicoprofiel is het uitgangspunt, waarbij TBI haar projecten beter, sneller en tegen lagere kosten wil realiseren. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben elkaar daarbij als samenwerkingspartners nodig.

Matthijs Bierman, Algemeen Directeur Triodos Bank Nederland: 

''Modulair en standaardiseren is aardig, maar als klant weet je wat je wilt; uniek zijn met je gebouw. En dat gevoel ook hebben. Prefab hoeft overigens niet persé tot standaardisatie te leiden. Een integrale benadering is belangrijk. Ketenpartijen moeten meer samenwerken en vroeg met elkaar om de tafel. En bijvoorbeeld met een open boek werken. Belangrijk daarbij is het onderlinge vertrouwen. Dat mist wel eens.

Het gaat niet alleen om het modulair maken van een project, maar ook goed en slim kijken naar materiaalkeuzes en hoe een bouwproject wordt georganiseerd. Bij ons project heeft de ontwikkelaar een belangrijke rol gehad. Voor de start van je project moet je verwachtingen en doelen tussen klant en bouwer duidelijk uitspreken. De ‘split incentives’ in de sector zijn de uitdaging. De sleutel van het succes zit in het ontwerpen van de onderlinge samenwerking.''