Wij versnellen

Zo maakt TBI de toekomst 

Onze strategie is gebaseerd op 3 pijlers; toonaangevende marktpostitie, circulair ondernemen en aantrekkelijk werkomgeving. Aanvullend zetten wij vol in op 3 versnelingsthema's; energietransitie, industrialisatie en nieuwe verdienmodellen. Deze thema's hebben grote invloed op de omgeving en daarmee ook op TBI. Energietransitie betreft een integrale aanpak voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de noodzakelijke infrastructuur. Met industrialisatie zetten wij in op standaardisering om bouw- en faalkosten te verlagen en de afhankelijkheid van schaars vakmanschap te verminderen. Nieuwe verdienmodellen zijn onder meer het versterken van meerjarige contracten met inzet van data en digitalisering.

Onze versnellingsthema's

De thema’s vragen om samenwerking en een bedrijfsoverstijgende aanpak; ook op het gebied van digitalisering. De legitimiteit van ons concern ligt in de maatschappelijke transitite en de vraag die dit creëert bij onze opdrachtgeveers en klanten. We willen werken aan zaken als duurzame en sterke steden, energieneutraal en circulair bouwen, slimme toekomstbestendige gebouwen en veilige mobiliteit. 

ONZE MARKTPOSITIE 

Deze belangrijke maatschappelijke en technologische veranderingen, die ook een grotere complexiteit met zich meebrengen, hebben grote invloed op ons werkveld. Als wij er niet adequaat op inspelen, ondermijnen ze onze marktpositie. Het zijn urgente ontwikkelingen die kansen bieden voor nieuwe producten en diensten. Dit tegen de achtergrond van kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt, sterk toenemende digitalisering van processen en een groeiend belang maatschappelijke verantwoordelijkheid af te leggen en de positie van de consument te respecteren. Wij sturen op duurzame en winstgevende groei van TBI door onze drie strategische pijlers en versnellingsthema’s:

  • Industrialisatie en modulaire engineering, bouwen en installeren, waaronder standaardisering om bouw- en faalkosten te verlagen en de afhankelijkheid van schaars vakmanschap te verminderen;
  • De energietransitie en een integrale aanpak voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de noodzakelijke infrastructuur, ook tegen de achtergrond van schaarste van grondstoffen;
  • Nieuwe verdienmodellen veelal in asset- en energiemanagement, ofwel het versterken van meerjarige contracten met inzet van data en digitalisering.

Benieuwd hoe wij versnellen in de praktijk?

Bekijk ons actuele nieuws