Veiligheid op 1

Veiligheid

De veiligheid en het welzijn van al onze medewerkers staat op de eerste plaats. Dat laten we zien alle processen die onze organisatie kent. Op deze manier proberen we het aantal ongevallen terug te brengen naar 0. Alle TBI-ondernemingen werken hier aan mee en houden zich hierbij aan de TBI-veiligheidswaarden. Deze waarden laten zien waar wij als organisatie voor staan en helpt ons om de volgende trede op de veiligheidsladder te bereiken. Het is een onderdeel van onze cultuur en wordt hierdoor ook merkbaar uitgedragen door onze medewerkers.

De TBI-veiligheidswaarden

Iedereen moet zich binnen de organisatie gesteund voelen om altijd veilig te werken, het bespreekbaar te maken en elkaar te kunnen aanspreken. De vijf TBI-veiligheidswaarden dragen hieraan bij en worden als volgt uitgedragen:

  • We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid
  • We bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dillema’s
  • We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
  • We stoppen onveilig werk
  • We houden ons aan de afgesproken regels

De TBI-veiligheidsrichtlijn

De veiligheidsrichtlijn van TBI geeft de TBI-onderneming richting voor het managen van de veiligheid. De richtlijn bestaat uit vier verschillende pijlers. Dit zijn:

De TBI-Veiligheidsladder

De veiligheidsladder geeft de verschillende niveaus van de houding tegenover veiligheid aan. TBI ambieert om de hoogste treden in de ladder te behalen. Hier werkt het gebruik van de veiligheidswaarden en de richtlijnen sterk aan mee.

TBIveilig app

Binnen TBI hebben we ook een eigen veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin kunnen alle TBI-medewerkers én onderaannemers meldingen maken van veilige én onveilige situaties. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar zorgen dat het aantal ongevallen steeds verder afneemt.