Voor een duurzamere toekomst

Klimaatverandering, waarschijnlijk de grootste uitdaging waar onze maatschappij voor staat, gaat ons aan het hart. Daarom is duurzaamheid de belangrijkste pijler in onze strategie. De komende jaren staan we voor twee belangrijke omwentelingen: de energietransitie en de circulaire transitie. Samen met onze ketenpartners ontwikkelen we duurzame oplossingen. Om uitstoot te verminderen. En om ervoor te zorgen dat gebouwen, installaties en infrawerken makkelijker hergebruikt kunnen worden. We focussen op vijf impactgebieden.


Een duurzame materiaalkeuze is voor ons vooral een keuze voor minder materiaalverbruik. We maken slimmere ontwerpen en gebruiken steeds vaker hergebruikte en hernieuwbare grondstoffen. Zo moet in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen in onze projecten gehalveerd zijn.


Circulair ontwerpen is gericht op het behoud van waarde. Hoe zorgen we ervoor dat materialen in de toekomst hergebruikt kunnen worden? Dat gebouwen van functie kunnen veranderen? We experimenteren met nieuwe verdienmodellen, bouwen steeds meer modulair en leggen materialen vast in een materialenpaspoort.

“We hebben meetbare doelen voor de komende jaren. En een stip op de horizon voor 2030.”


Een echte circulaire bedrijfsvoering is er een zonder afval. We voorkomen en verminderen afval op onze kantoren en bouwplaatsen. En streven naar een hoogwaardig hergebruik. Ook zetten we in op nieuwe concepten zoals urban mining en materialenmarktplaatsen. Zo hopen we in de toekomst de grondstofkringlopen te sluiten.


We denken mee met onze klanten over duurzame energieoplossingen. Zo’n oplossing is uniek voor elk project maar heeft altijd drie dimensies: minder energieverbruik, een groter aandeel van zon- en windenergie, en efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen.

“We durven niet alleen te doen, we durven ook te delen. Zowel binnen als buiten TBI brengen we de keten in beweging.”


We willen de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk tegengaan. Daarom zetten we onder andere in op materialen met een lage CO2-footprint, op logistieke hubs en elektrificatie van ons materieel en wagenpark.

Bekijk ook onze andere strategische pijlers

Duurzame projecten