Het TBI i-Fonds

Groei mogelijk maken

TBI biedt medewerkers een innovatiefonds (i-fonds). Het doel van het TBI i-fonds is om nieuwe groei van TBI bedrijven mogelijk te maken. Nieuwe groei door slimme veranderingen van bestaande activiteiten of nieuwe groei door de start van nieuwe proposities.

Hoe werkt het TBI i-fonds eigenlijk?

Download hier het aanvraagformulier!

Downloaden

Randvoorwaarden

Het i-fonds is bedoeld voor ‘groeibriljanten' en heeft als doel om nieuwe groei van TBI-ondernemingen mogelijk te maken. Het i-fonds biedt tot 50% co financiering. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad. Er zijn twee beoordelingscriteria:

  • Er dient sprake te zijn van ‘aantoonbare klantwaarde’.
  • de innovatie dient ‘het verschil te maken’. Met andere woorden: de innovatie draagt bij aan onze missie, namelijk: Maak de toekomst.