Het TBI i-Fonds

Groei mogelijk maken

TBI biedt medewerkers een innovatiefonds (i-fonds). Als duwtje in de rug voor nieuwe initiatieven. Het doel van het TBI i-fonds is om nieuwe groei van TBI ondernemingen mogelijk te maken. Dit begint echter met het doen van experimenten en ontwikkelprojecten. Experimenten en projecten die bijdragen aan de versnellingsthema’s: energietransitie, modularisatie / industrialisatie, nieuwe verdienmodellen en/of digitalisering.

Hoe werkt het TBI i-fonds eigenlijk?

Meer informatie over het i-fonds?

Neem contact met ons op

Randvoorwaarden

Het i-fonds is er voor alle medewerkers van TBI-ondernemingen. Het i-fonds biedt tot 50% subsidie (max. €50.000). Dit betekent dat de basisinvestering gedaan dient te worden door de betreffende TBI-onderneming. Complete aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad. Er zijn twee beoordelingscriteria:

  • Er dient sprake te zijn van ‘aantoonbare klantwaarde’.
  • Heeft potentie om ‘het verschil te maken’.