Duurzaam ondernemen

Circulaire bedrijfsvoering

Vol overtuiging zetten wij in op een circulaire bouweconomie. Ons doel is een duurzaam gebouwde omgeving en een volledig circulaire bedrijfsvoering. Gasloze woningbouw is de norm. Materialen worden hergebruikt. Wij willen onze footprint minimaliseren en onze kennis delen. Zo leren we van elkaar. Wij zijn het verplicht aan onszelf, elkaar en aan de samenleving om er alles aan te doen om zorgvuldig met deze wereld om te gaan. Zodat het ook in de toekomst nog steeds een fijne plek is om te wonen en werken.

Onze strategie

Duurzaamheid en circulair ondernemen zit in ons DNA. Daarom is duurzaamheid vanzelfsprekend opgenomen in onze strategie. Het is één van de bouwstenen die onze strategische pijler circulair ondernemen vormt. De initiatieven en doelstellingen die hieruit voortkomen zijn terug te zien in onze gehele organisatie. In ons jaarverslag staan onze niet-financiële prestaties beschreven. Daarnaast vertellen we er op onze website ook graag meer over! 

Meer weten over de pijler circulair ondernemen?

Lees meer

TBI’s bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Op 25 september 2015 heeft de Verenigde Naties een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld om voor- uitgang op het gebied van welzijn, gelijkheid en duurzaamheid te realiseren. Deze agenda bevat 17 duurzame ontwikkelingsdoel- stellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) en 169 subdoelstellingen. Ze vormen het belangrijkste internationale duurzaamheidskader voor de komende jaren.

Er is een sterk verband tussen TBI’s strategie en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We richten ons op de (sub)doelen waar we zelf de meeste invloed op hebben en een positieve bijdrage kunnen leveren met onze bedrijfsactiviteiten. Wij zien in SDG 3, 4, 8, 9, 11, 12 en 13 de beste mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Deze lichten wij nader toe in onderstaand document.

Downloads