‘We draaien 100% op HVO, in de transitie naar een schone bouwsector een belangrijke stap’

Wie binnenkort één van onze projecten bezoekt ziet dat er 100% op HVO wordt gedraaid. “In de transitie naar een schone bouwsector is het een belangrijke stap die we willen en kunnen zetten”, zegt Sander Dekker, Manager Strategieontwikkeling bij TBI. HVO zal bovendien niet alleen de energiebron zijn voor het eigen materieel, ook onderaannemers zullen hier steeds meer gebruik van gaan maken.

Door onszelf te committeren aan de inzet van HVO stimuleren we tevens de inzet van de nieuwste generatie machines. “Zoals wij het zien is het een tweetrapsraket. We willen minder brandstof gebruiken, Stage IV en V machines dragen daaraan bij. Vervolgens vullen we de brandstofbehoefte op een schone manier in, met HVO.”

TBI betaalt de rekening

Vraag is echter: wie pakt de rekening voor de duurdere brandstof op? “TBI!”, zegt Sander zonder omwegen. “Wij voelen de verantwoordelijkheid, zien dat er steeds meer kansen zijn om schoner te werken én als derde: we moeten ook schoon gaan werken. Maar onze wil is de belangrijkste drijfveer.” De enige aandeelhouder van ons concern is de Stichting TBI. “Winst vloeit terug in de organisatie en zetten we in om het bedrijf economisch gezond te houden, innovatie te bevorderen en maatschappelijke impact te hebben.” Daarnaast ervaart hij dat er steeds meer financiële ruimte is voor duurzaamheid in tenders van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. “Wanneer de emissie wordt beperkt, krijg je een fictieve korting. Een hoge kwaliteitsscore en lage CO2-footprint resulteren in een korting op de inschrijfprijs.”

Een van de machines die door TBI-onderneming Struijk Sloop- en Grondwerken wordt gebruikt.

Maar er is nog een reden waarom TBI de meerkosten (wanneer deze niet door de klant worden betaald) voor haar rekening neemt. “We kunnen en willen de rekening niet doorschuiven naar onderaannemers. Zij moeten namelijk de ruimte krijgen om te investeren in schoon en emissieloos materieel. Dat kan alleen wanneer ze een eerlijke vergoeding voor hun werk ontvangen.”

Nog meer stappen zetten

We huren veel materieel in, maar hebben zelf ook specialistische machines en een behoorlijk aantal generatoren draaien. “Voor het eigen materieel, veelal heistellingen, geldt dat we momenteel kijken of we deze kunnen ombouwen of vervangen door bijvoorbeeld elektrisch aangedreven machines.” En dat geldt ook voor de generatoren, die in 2030 emissieloos moeten zijn. Die plannen krijgen de komende jaren vorm. “Er gaan forse bedragen mee gepaard en zeker bij zwaar materieel heeft de ontwikkeling nog tijd nodig. De inzet van HVO is in de tussentijd een goede oplossing.”

Sander Dekker,
Manager Strategieontwikkeling

Stuur artikel door