maak de toekomst circulair

TBI tekent Green Deal Circulair Inkopen 2.0

TBI heeft 7 juni jl. samen met zo’n 50 andere publieke en private ondernemingen de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 ondertekend. Het doel is het versnellen van een circulaire economie door de inzet van eigen inkoopkracht. Dit initiatief bouwt daarbij voort op de Green Deal Circulair Inkopen 1.0 waar TBI in 2013 eveneens ondertekenaar van was.

Circulair inkopen

Met deze Green Deal wil TBI bijdragen aan het behalen van de nationale beleidsdoelen op het gebied van circulaire economie. Voor 2030 is dat een vermindering van 50% primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) en in 2050 een geheel circulaire Nederlandse economie.

Bij circulair inkopen is het belangrijk afspraken te maken met ketenpartners over de borging van hoogwaardig hergebruik van producten, componenten en materialen aan het eind van de gebruiksfase. Door deze Green Deal is ook de inkoop van nieuwe producten extra belangrijk, zijn de producten circulair ontworpen of wordt er gebruik gemaakt van circulaire componenten of grondstoffen?

Van pilot naar opschaling

Was de eerste Green Deal Circulair Inkopen nog gericht op het starten van verkennende pilots en het opdoen van de eerste praktijkervaring, de 2.0 versie gaat verder met het principe van ‘learning-by-doing’. Inkooppilots worden nu verder opgeschaald en de deelnemers zullen allen twee eigen circulaire inkooptrajecten aanwijzen. Zo zal TBI haar initiatief om circulaire bedrijfskleding in te kopen verder opschalen. De ambitie is dat alle TBI-medewerkers in 2020 100% circulaire bedrijfskleding dragen.

Een tweede project zal samen met de TBI inkooporganisatie worden aangewezen. Met deze twee projecten levert TBI een bijdrage aan circulair inkopen en de algehele transitie naar een circulaire economie.

Meer informatie

Meer informatie en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op gdci.nl

Stuur artikel door