TBI partner van MADASTER

Afgelopen donderdag op het congres ‘Building Holland’ heeft TBI samen met J.P. van Eesteren haar ‘Kennedy’-schap van MADASTER bekrachtigd met een handtekening onder een partnerovereenkomst. TBI behoort daarbij tot de eerste 11 organisaties die zich verbinden aan dit revolutionaire initiatief van duurzame visionair en architect Thomas Rau om een kadaster van materialen op te gaan zetten.

MADASTER moet hét digitale platform voor materialenpaspoorten worden voor de bouw. Een materialenpaspoort biedt inzicht in de gebruikte materialen in een bouwwerk. Identificeren we alle materialen die wij in onze projecten stoppen, dan is precies bekend wat de waarde daarvan is en kunnen we na het einde van de levensduur het object optimaal demonteren en de materialen hergebruiken. Of zoals Thomas Rau het verwoord: “Elk gebouw is een materialendepot. Identificeren wij deze materialen dan zal er geen afval meer bestaan en behouden materialen hun waarde.”

Op dit moment is een materialenpaspoort nog geen vereiste, maar in de toekomst zou dit wellicht wel aan ons als bouwer gevraagd kunnen gaan worden door organisaties die als doel hebben circulariteit van materialen te realiseren en zo afval te minimaliseren. Een toekomstige ontwikkeling waar we als TBI tijdig op willen inspelen.

Triodos Bank

J.P. van Eesteren zal MADASTER als eerste gaan gebruiken voor de nieuw te bouwen huisvestiging voor de Triodos Bank in Zeist. Eén van de eisen van Triodos was het opleveren van een materialenpaspoort van het nieuwe hoofdgebouw. Hiervoor wordt MADASTER nu als platform gebruikt. Op deze manier dragen we als partner ook bij aan de (door)ontwikkeling van MADASTER en doen wijzelf ervaring op met een dergelijk systeem.

“Voor ons is MADASTER een belangrijk instrument om te laten zien dat we verdere verduurzaming in de bouw serieus nemen en het maakt onze ambitie op het gebied van circulair bouwen concreet. Ik ben er van overtuigd dat dit partnerschap onze organisatie gaat helpen om verdere stappen te zetten in het denken in oneindigheid in plaats van eindigheid van materialen en grondstoffen. Oftewel, onze verantwoordelijkheid en rol te pakken in een circulaire economie”, aldus Wendeline Besier, Manager MVO TBI Holdings.

Wendeline Besier, Manager MVO TBI Holdings

Stuur artikel door