TBI ondertekent grondstoffenakkoord

In navolging van de ondertekening van het Grondstoffenakkoord door ERA Contour, heeft ook TBI haar handtekening gezet. Daarmee bekrachtigen we onze ambitie dat we samen met diverse ketenpartijen uit de bouw gaan toewerken aan een circulaire economie in 2050. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om hier samen mee aan de slag te gaan.

Transitieagenda Bouw

Om dit doel te vertalen naar concrete stappen wordt er vanaf heden gewerkt aan een zogenaamde ‘transitieagenda’ voor de bouw. Welke rol spelen wij als sector binnen deze ambitie naar een circulaire, sterke economie en welke concrete stappen moeten wij nog zetten om daartoe te komen?

Kick-off

Dinsdag 18 april jl. werd het startschot gegeven voor de uitwerking van deze agenda in diverse werkgroepen. Collega’s van ERA Contour en J.P. van Eesteren waren hierbij aanwezig om een bijdrage te leveren. Wat kunnen we doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan om de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’ waar te maken?

Strategische doelstellingen 2050

De komende maanden zal de transitieagenda verder worden uitgewerkt. Hiertoe zijn de volgende strategische doelstellingen als vertrekpunt benoemd:

  • De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen.
  • Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waarde behoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact).
  • De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase.
  • De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Concrete bijdrage

Deze ambitie onderschrijven en uitdragen in een eerste stap, maar krijgt pas waarde als we deze ook in de praktijk brengen. Een mooi voorbeeld is het project CO-Green van ERA Contour: de eerste klimaat neutrale woonwijk van Nederland. De woonwijk Stadstuin Overtoom in Amsterdam blinkt uit in hergebruik van materialen, reductie van CO2, energie water en sociale duurzaamheid. Maar zo zijn er binnen TBI nog veel meer voorbeelden uit de praktijk welke laten zien dat wij met elkaar op weg zijn naar een circulaire economie in 2050 (en hopelijk al eerder!).

Kijk voor meer informatie en de actuele stand van zaken van de transitieagenda bouw op https://www.circulaireeconomienederland.nl/home/default.aspx

Stuur artikel door