TBI ondertekent Betonakkoord!

Samen met vier Ministeries en zo’n 50 andere partijen heeft TBI op dinsdag 10 juli het betonakkoord ondertekend. In het Betonakkoord maken ketenpartners in de betonindustrie afspraken over circulair gebruik van beton.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt om in de keten vergaand samen te werken aan duurzaamheid, 100% recycling van materialen en forse reductie van de CO2-uitstoot.

Staatssecretaris Van Veldhoven: "De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. Nederland werkt aan een economie zonder afval, en dat geldt net zo goed voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs."

'Duurzaam beton'

Beton is een van de meest milieubelastende materiaalsoorten die toegepast worden in de bouwsector. Alleen in Nederland wordt ieder jaar 15 miljoen m3 nieuwe beton gemaakt en gebruikt en is daarmee verantwoordelijk voor 3,7 Mton aan CO2 per jaar. Dat is ruim 2% van de totale nationale uitstoot van CO2. Het betonakkoord is belangrijke stap voor de keten op weg naar een duurzamere toekomst van beton. Zo spreken de ondertekenaars af zich in te zetten voor een transparante betonketen, het stimuleren van de vraag naar ‘duurzaam beton’ door criteria op te nemen in aanbestedingen, 100% hergebruik van betonafval in 2030 en in datzelfde jaar een vermindering van 30% van de CO2-uitstoot ten opzicht van 1990. In nog te starten werkgroepen worden deze afspraken de komende periode verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Meer informatie

Meer informatie en de volledige tekst van het betonakkoord zijn te vinden op https://mvonederland.nl/betonakkoord

Stuur artikel door