TBI ondertekenaar brief aan informateur: zorg dat duurzaam ondernemen loont!

Vandaag roept TBI, samen met 14 andere bedrijven, de formerende partijen op tot een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene economische groei bevordert. Met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen gaan bedrijven meer resultaten boeken en excelleren in schone en verantwoorde oplosingen, aldus een breed front van CEO's.

In de verzonden open brief (een initiatief van Royal HaskoningDHV en De Groene Zaak) wordt de informateur en coalitie-onderhandelaars een 10-punten plan voorgelegd ter inspiratie en signaal dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor vergaande duurzame maatregelen.

De kansen en noodzaak van duurzaam ondernemen waren niet eerder zo groot en concreet, zo pleiten de CEO's. Veel duurzame innovaties worden goedkoper, evenals kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels. Met hulp van een volgend kabinet kan Nederland het opbouwen van een structurele duurzame economie tot een succes maken en zo de samenleving verrijken.

CEO Daan Sperling van TBI: "Ik ben van mening dat deze 10 concrete punten de sleutel vormen voor een succesvolle en duurzame economie. Als bouw- en techniekonderneming hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid om deze gewenste toekomst voor Nederland te realiseren. Dit pleidooi voor duurzame groei onderstreept het belang van duurzaam ondernemen en innovatie. Beide zijn belangrijke speerpunten in onze bedrijfsstrategie en verdienen continu aandacht in de uitvoering van onze projecten. De huidige uitdaging op het gebied van circulariteit is daar een mooi voorbeeld van en helpt ons om de duurzame transitie concreet vorm te geven".

Het 10-punten plan in het kort:

1.   Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
2.   Durf grenzen te stellen
3.   Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
4.   Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
5.   Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
6.   Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
7.   Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
8.   Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology
9.   Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
10. Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers

Lees hier de volledige brief aan de informateur.

Stuur artikel door