TBI-ondernemingen Synchroon en ERA Contour onderzoeken haalbaarheid nieuwbouwproject Breda

Ontwikkelingscombinatie Synchroon en ERA Contour toetst de haalbaarheid van een nieuwbouwplan aan de Teteringsedijk in Breda. Vrijdag 9 juni is de intentieovereenkomst getekend waarin samen met gemeente Breda en grondeigenaar Over-IJssel 1882 Investment afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van woningen in het gebied tussen de Doornboslaan, bedrijventerrein Goesseelstraat en het spoor.

De locatie was tot 2006 in gebruik door diverse bedrijven zoals zeepfabriek McBride, weegschalenfabriek Molenschot en sigarenfabriek Genta. De bedrijvigheid op deze locatie heeft veel betekend voor de ontwikkeling van Breda. Daarom vormt dit een belangrijk thema in de uitwerking van de plannen.

Nieuw elan
Volgens wethouder Arbouw is de afgelopen jaren veel inspanning geleverd om de locatie, die toen bekend stond onder de naam 'Molenkwartier' tot ontwikkeling te brengen. Arbouw: "We vinden het als gemeente Breda samen met onze partners Synchroon en ERA Contour belangrijk dat er nieuw elan in het project komt en hebben daarom ook gekozen voor een nieuwe projectnaam 'Tuinen van Genta'. Hierin weerklinkt de geschiedenis van de locatie en ook de ambitie om het project een groene kwaliteit te geven. Ook met betrekking tot duurzaamheid ligt er een behoorlijke ambitie."

Haalbaar plan
In de haalbaarheidsfase wordt onderzocht in welke mate deze ambities waar te maken zijn en in welke vorm een haalbaar plan van circa 180 woningen met voornamelijk grondgebonden woningen en een beperkte hoeveelheid appartementen kan worden gerealiseeerd. Als tot een ontwikkeling wordt besloten, start de realisatie waarschijnlijk niet eerder dan 2019. Er moet nog een bestemmingsplan worden doorlopen.

Stuur artikel door