Een ontdekkingstocht

Op 25 oktober tekenden Bart van Breukelen, voorzitter van de raad van bestuur van TBI en Dominik Winterling, directievoorzitter van het Concertgebouworkest het partnershipscontract tussen hun organisaties. Na een feestelijke toast op de nieuwe verbintenis vertellen zij graag meer over het nieuwe partnership.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Om de achtergrond van het partnership met het Concertgebouworkest toe te lichten, vertelt Bart dat maatschappelijke verantwoordelijkheid van oudsher belangrijk is voor TBI. ‘Dat zit in ons DNA. Onze enige aandeelhouder is een stichting, die vooral vraagt om focus op de lange termijn. Onze maatschappelijke betrokkenheid, op allerlei manieren, komt voor een groot deel voort uit die focus.

De stichting beheert bijvoorbeeld een fonds ten behoeve van het in stand houden van monumentaal erfgoed in Nederland. TBI heeft een studiefonds voor de kinderen van onze vaste medewerkers en steunt maatschappelijke instellingen, zoals Blijdorp in Rotterdam en een weekendschool voor kinderen uit achterstandswijken.’

Dit gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid spreekt Dominik zeer aan. Het is voor hem ook herkenbaar: ‘Bij ons orkest speelt dat bijvoorbeeld op het gebied van educatie en op het gebied van toegankelijkheid. Wij voelen een grote verantwoordelijk om met klassieke muziek meer dan alleen een kleine doelgroep – de ‘elite’– te bereiken; we zijn er voor iedereen. De ambitie om dat ook echt waar te maken is enorm.’

Dominik Winterling, directievoorzitter van het Concertgebouworkest en Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur van TBI na de ondertekening van de partnershipovereenkomst. - foto: Renske Vrolijk/Concertgebouworkest

Vakmanschap

Waarom kiest TBI juist voor het Concertgebouworkest? Bart: ‘Dit orkest is een van de meest waardevolle Nederlandse cultuurschatten en staat bovendien voor topkwaliteit en vakmanschap. Vooral ‘vakmanschap’ is voor ons een belangrijke en herkenbaar begrip, het vormt de basis van ons bedrijf. En of het nou gaat om een elektromonteur, een violist of om een van onze ingenieurs – hun vakmanschap vormt de basis waar vanuit iets waardevols gecreëerd wordt.’

Durven

Dominik laat zich graag inspireren door de ambities van TBI op het gebied van duurzaamheid. ‘Voor ons als internationaal orkest is dat een belangrijk onderwerp. Bij TBI staat het bovenaan op de agenda, daar kunnen wij van leren!’

Bart legt uit: ‘Onze sector heeft een grote negatieve impact op het klimaat. Of het nu gaat om CO2-uitstoot, beton, of afval: er is heel veel te doen. Dat is de verantwoordelijkheid van ons bedrijf. Het streven naar duurzaamheid is daarbij motiverend en inspirerend voor onze mensen, en het betekent uiteraard ook business voor onze techniekondernemingen actief in elektrotechniek en werktuigbouw.'

Je moet durven, en ambitieuze doelen stellen. Daarmee geef je je mensen vertrouwen. Misschien heb je het straks net niet gehaald – je hebt wel veel bereikt.’
Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur

Lange tijd betekende verduurzamen: “we werken eraan”. Maar nu moet het echt, en snel. We stellen daarom nu ambities waarvan we niet zeker weten of we ze halen, maar die ons dwingen anders te werken. Dus bijvoorbeeld: over drie jaar produceren we de helft van het afval minder, en over zes jaar moet het helemaal weg zijn. Je moet durven. Daarmee geef je je mensen ook vertrouwen. Misschien heb je het straks net niet gehaald – je hebt wel veel bereikt.’

‘Zo werken wij ook’, sluit Dominik aan. “Durven” is een van onze kernwaarden. We moeten de hoge ambities stellen omdat het belangrijk is. Willen we een breder publiek bereiken, dan moeten we anders, nieuw denken. We zijn begonnen met concerten die een andere luisterervaring bieden, waarbij je bijvoorbeeld als luisteraar tussen de musici zit. Dat hebben we niet eerder gedaan, dus dat is spannend. Ook geven we sinds twee jaar elk seizoen een groots openluchtconcert – met alle risico’s van dien. Maar risico nemen moet als we nieuw publiek willen raken met onze muziek.’

Verrijken en inspireren

Wat kan het orkest en de muziek betekenen voor TBI? Bart gelooft dat een uitnodiging voor een concert een mooi cadeau is voor relaties en medewerkers. ‘Ik ben zelf een groot liefhebber van klassieke muziek en een concertbezoek in Het Concertgebouw is in elk geval bijzonder en stijlvol. Binnen ons bedrijf zijn onze commissarissen en veel directieleden enthousiast. Maar het is een ontdekkingstocht: wij denken dat het bijzonder is om betrokken te zijn bij het orkest en om het te steunen. Vervolgens gaan we zien hoe we dat invullen, en of onze relaties dat ook waarderen.’

Dominik ziet mooie kansen voor samenwerking. ‘Inderdaad, een ontdekkingstocht, dat is wat een partnership eigenlijk is. Op zoek gaan naar de match, naar hoe we elkaar kunnen inspireren. Onze missie is om het leven van mensen te verrijken met de kracht van klassieke symfonische muziek. Verrijken, inspireren. In welke vorm we dat het beste kunnen doen, gaan we samen ontdekken.’

Zo maken wij maatschappelijke impact

Stuur artikel door