Synchroon en We Drive Solar tekenen Intentieovereenkomst voor elektrische deelauto's in Wisselspoor Utrecht

TBI-onderneming Synchroon en mobiliteitsaanbieder We Drive Solar gaan direct bij oplevering van het eerste deelgebied in Wisselspoor 5 elektrische deelauto's en evenzoveel deelfietsen in de parkeergarage plaatsen. De toekomstige bewoners en ondernemers in Wisselspoor kunnen hierdoor vanaf dag één profiteren van een duurzaam mobiliteitsaanbod gebaseerd op de kracht van de zon.

Synchroon heeft voor de locatie aan de 2e Daalsedijk het plan Wisselspoor ontwikkeld: een creatief en onderscheidend gebied dat je direct bij binnenkomst ervaart als een 'Stoer stukkie stad'. Anders dan in andere voormalige industriële gebieden wordt het geen 'high traffic', maar juist een ontspannen en autoluwe plek, waar diversiteit en kleinschalige voorzieningen en activiteiten de boventoon voeren. Het verminderen van de automobiliteit is een essentieel speerpunt in deze gebiedsontwikkeling en met deze afspraken over e-deelmobiliteit wordt een belangrijke eerste aanzet gegeven.

We Drive Solar biedt in steeds meer Utrechtse wijken slimme mobiliteit op de kracht van de zon. De 100% elektrische deelauto's met een grote actieradius worden opgeladen door zonne-energie. We Drive Solar biedt bewoners van Utrecht de mogelijkheid hun eerste of tweede auto te vervangen door een deelauto waarbij je alleen betaalt voor je gebruik. De auto's zijn bovendien stil, schoon en goedkoop in gebruik.

De werkwijze is nieuw: de woningen worden opgeleverd inclusief dit exclusieve mobiliteitsaanbod voor een periode van 3 jaar. Elke bewoner kan gedurende deze periode gebruik maken van de We Drive Solar-auto's. We Drive Solar laat in deze periode de gebruikers kennis maken met e-mobiliteit met als doel het draagvlak te vergroten en het aantal e-deelauto's verder uit te breiden. Daarnaast zet We Drive Solar de auto's in als buffer van de opgewekte zonne-energie uit het gebied. Hiermee wordt rijden, leven en werken op de zon realiteit in Wisselspoor.

De samenwerking tussen Synchroon en We Drive Solar vindt plaats in het kader van de recent getekende CityDeal "Elektrische deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling". Hierin hebben ministeries, provincies, grote steden en projectontwikkelaars met elkaar afgesproken om een doorbraak te realiseren voor elektrische deelauto's in woningbouwprojecten. Het project Wisselspoor is één van de pilotprojecten in deze CityDeal: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/02/06/city-deal-elektrische-deelmobiliteit-in-stedelijke-gebiedsontwikkeling

De pilot past ook in de ambitie van de Gemeente Utrecht om van de nieuwe woonwijk een autoluwe wijk te maken.

Stuur artikel door