Synchroon en gemeente Den Haag ondertekenen uitgifteovereenkomst voormalig tennispark Waldeck Den Haag

Op woensdag 31 mei jl. hebben de heer Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur van de gemeente Den Haag en de heer Henri van Dam, directeur van TBI-onderneming Synchroon hun handtekening geplaatst onder de uitgifteovereenkomst met betrekking tot het voormalige tennispark Waldeck in Kijkduin Den Haag. De ondertekening vond plaats tijdens de PROVADA in Amsterdam.

De ontwikkeling betreft de bouw van grondgebonden eengezinswoningen en appartementen ter plaatse van het voormalig tennispark Waldeck. Het plan - inmiddels omgedoopt tot "Finest of Ockenburgh"- is gesitueerd tussen de Kijkduinsestraat en de Wijndaelerduin in Den Haag en maakt daarmee onderdeel uit van het Masterplan Kijkduin. In totaal worden door Synchroon 132 woningen ontwikkeld en gerealiseerd, 78 appartementen (verdeeld over 5 woongebouwen) en 54 grondgebonden woningen.

Landschappelijke kwaliteit
De locatie heeft een bijzondere landschappelijke kwaliteit. Het is gelegen achter de kust op de overgang tussen het open buitenduingebied en het beboste binnenduingebied. De locatie is omringd door het puinduin en de bosrand langs de Kijkduinsestraat. De beschutte ligging achter de begroeide duinen en de beschutte bosrand geven de plek een unieke intimiteit waarbij het omliggende groen beeldbepalend is. Door deze beslotenheid als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling ontstaat een intieme woonbuurt waarvan het landschappelijk karakter, de identiteit en oriƫntatie volledig ontleend worden aan het omliggende puinduin.

Gasloze en duurzame ontwikkeling
Het landschappelijke karakter en de gunstige zonoriƫntatie maken het bovendien mogelijk om de buurt extra duurzaam vorm te geven. Finest of Ockenburgh zal volledig zonder individuele gasaansluitingen worden gebouwd. In plaats daarvan zal er gebruik worden gemaakt van alternatieve vormen zoals het gebruik maken van zonne-energie en lucht- en aardwarmte.
Het gebruik van natuurlijke materialen, het gebruik van duurzame energie en de zorgvuldige vormgeving versterken de identiteit als hoogwaardige, duurzame woonbuurt.

Planning
Synchyroon start op korte termijn met de gefaseerde verkoop van de appartementen en woningen. Het is de bedoeling dat later dit jaar kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden van de eerste woningen. Het volledige plan zal naar verwachting medio 2017 gereed zijn.

Stuur artikel door