Het Groene Boekje

De komende jaren gaan we verder versnellen op het gebied van verduurzaming. Omdat dit, kijkend naar de impact van onze branche, simpelweg voelt als onze plicht. Maar ook omdat de circulaire transitie en de energietransitie onze ambities prikkelen. En een beroep doen op onze innovatiekracht.

Mede daarom hebben we ook onze strategie herijkt, onder de veelzeggende titel ‘Focus & Urgentie’. Met in de ‘aanvalspunt’ van de strategie de pijler Duurzame Oplossingen. Vooral dáárop gaan we ons de komende jaren richten en kunnen we de meeste maatschappelijke impact gaan maken.

Om hier handen en voeten aan te geven ontwikkelden we ook ons Groene Boekje. Hierin benoemen we onze vijf impactgebieden en bijbehorende doelen. De handvatten om de duurzame beweging écht in gang te zetten.

Benieuwd? Je kunt ons Groene Boekje via onderstaande knop downloaden.

Stuur artikel door