Financieel

terugkijken op 2018

2018 was een goed jaar voor TBI. De woningmarkt, zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, was onverminderd sterk en in de utiliteits- en inframarkt verbeterden de marktomstandigheden. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 4 procent naar € 1.773 miljoen en ons operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 19 procent naar € 54,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 72 procent naar € 18,2 miljoen (2017: € 10,6 miljoen). Met een toename van 11 procent naar ruim € 2,6 miljard is onze orderportefeuille goed gevuld en is onze basis voor de komende jaren aanzienlijk versterkt. Tegelijkertijd hebben we ons risicoprofiel verlaagd door selectief te werk te gaan bij de verwerving van projecten. Onze financiële positie blijft sterk en we houden dan ook ruimte om te investeren in slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Uitzicht op Rotterdam is het bewijs dat het weer goed gaat: ‘Ik zie vijftien kranen’

De spanning bij het tenderen en aanbesteden, de kortstondige euforie als je gewonnen hebt. De day after the night before: dat je daadwerkelijk moet gaan bouwen. Dat geeft adrenaline, een mooie elixer. Die dynamiek zal ik missen”, zegt Daan Sperling. Per 1 mei geeft hij het stokje als bestuursvoorzitter over aan Bart van Breukelen, die tot voor kort projectontwikkelaar Synchroon onder zijn hoede had.

Onderschat wordt dat het woningtekort ook in tijden van laagconjunctuur kan oplopen.

De productie van nieuwbouwwoningen in Nederland dreigt in de knel komen. De zogeheten vrij op naam prijzen waartegen ontwikkelaars woningen verkopen, lijken een maximum te hebben bereikt. Intussen stijgen wel de grondprijzen en de bouwkosten door. Hierdoor wordt het op langere termijn lastiger voor ontwikkelaars om hun investering terug te verdienen.

Lees het jaarverslag 2018

Stuur artikel door