Inzameling steigernetten

Je ziet ze vaak vanuit de verte al hangen: onze groen-paarse steigernetten. Herkenbaar, maar minder goed voor het milieu. Zeker als deze na gebruik bij het bouw- en sloopafval terecht komen. We zijn daarom enorm blij dat de landelijke inzameling steigernetten van start is gegaan.

In de huidige (steigerbouw)praktijk belanden steigernetten na eenmalig gebruik veelal tussen al het andere gemengde afval. De netten worden daarna gestort of verbrand. Vanwege de verduurzaming van de bouw, het streven naar een afvalvrije bouwplaats en aanvullende duurzame eisen van opdrachtgevers, wordt het steeds belangrijker om bouwafval te voorkomen door het in te zamelen en hoogwaardig te hergebruiken in nieuwe producten. 

Steigernetten afvoeren via TBI-onderneming MDB

In de inzamellogistiek nemen steigerbouwers en materieeldiensten hun gebruikte steigernetten vanaf de bouwplaats als monostroom mee terug. Op die manier verzamelen zij de netten op hun locatie, zodat er grotere volumes tegelijk worden opgehaald door de verwerker. TBI-ondernemingen zullen vanaf heden hun steigernetten door MDB laten ophalen, samen met ander materieel. MDB zal de steigernetten verzamelen en afvoeren voor verdere verwerking.

Gebruik van steigernetten in Amsterdam door diverse TBI-ondernemingen.

Hoogwaardig recyclaat & circulaire bouwproducten

In een succesvolle pilot is er, dankzij ervaring met het recyclen van visnetten, hoogwaardig recyclaat geproduceerd van 10.000 kilo ingezamelde steigernetten. Met het gewonnen kunststof recyclaat wordt vanaf najaar 2023 door verschillende partijen productonderzoek gedaan naar circulaire (steiger)bouwproducten, zoals stortkokers en kantplanken.

Over dit initiatief

Het project ‘Het steigernet sluiten’ is een initiatief van Brokkenmákers in samenwerking met GP Groot, Kras Recycling, JPI Polymers, Pretty Plastic, steigernet leveranciers ARGOS en Bingham en materieeldiensten MDB en BAM Materieel. Het project wordt financieel ondersteund met een subsidie Circulaire ketenprojecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) & subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief van Gemeente Amsterdam.

Stuur artikel door