Projectmanagement opleiding

Interactieve meeting projectmanagementopleidingen

Op 21 november organiseerde de TBI adcmy een interactieve meeting voor leidinggevenden en HR-verantwoordelijken. Het onderwerp? De nieuwe, nog meer op onze praktijk toegespitste, projectmanagementopleidingen van TBI acdmy.

Tijdens deze drukbezochte ochtend in Zeist kregen leidinggevenden en HR-verantwoordelijken uitgebreid informatie over de trainingen Projectmanagement Basis en Gevorderden die het afgelopen jaar verder zijn ontwikkeld met feedback vanuit de TBI-ondernemingen. Inmiddels volgden al meer dan 70 cursisten dit programma of staan in de startblokken om te gaan doen. Omdat dit ook gevolgen heeft voor de rol van hun leidinggevenden werd deze bijeenkomst georganiseerd. Want als deze deelnemers vol inspiratie hun nieuwe kennis willen gaan toepassen op het werk, is het nuttig als hun leidinggevenden begrijpen vanuit welke motivatie en theoretische achtergrond zij hun kennis willen inbrengen. Daarbij konden leidinggevenden en HR-verantwoordelijken hun visie inbrengen op basis waarvan de programma’s weer verder kunnen worden aangescherpt. Na afloop ontving iedereen een boek waarin je je eigen leiderschapsstijl onder de loep kunt nemen.

Project management

Ingeborg Verheijen, Hoofd Ontwikkeling, Hazenberg TBI

‘Een fantastisch initiatief omdat het ook ons als leidinggevenden naar een hoger plan brengt. Ik heb er veel van geleerd. Verder heb ik nu ook een completer beeld van het hele huis van TBI Acdmy. Dat is waardevol want daardoor weet ik beter wat dit aanbod voor onze eigen mensen en hun carrière kan betekenen. En niet alleen voor hen, maar ook voor sollicitanten.’

Rutger de Jong, Afdelingshoofd Management, Mobilis TBI

‘Toen ik Monica (de Graaf, HR Manager Opleiding en Ontwikkeling, red.) vroeg of wij ook informatie konden krijgen over de trainingen waar we onze projectmanagers naar toe sturen, bleek dat ze deze bijeenkomst al aan het voorbereiden was. TBI Acdmy speelt hiermee dus echt in op een vraag. Ik vind de opzet meerledig geslaagd. De basis van de training ligt in projectmanagementstandaard Prince2. Ik ken Prince2 niet maar leerde dat het over continu luisteren gaat, over het verbinden van mensen en de impact die de projectmanager daarop heeft. Ook ikzelf als Afdelingshoofd ben me weer meer bewust van de leiderschapsrol die ik heb, en daarmee mijn invloed op de projectmanagers. Het gaat er ook niet zozeer om dat je de methode letterlijk gaat volgen maar dat je de middelen krijgt om gestructureerd, van bovenaf, naar je project te kijken. Het was een nuttige ochtend met als bijvangst de gelegenheid om even met collega’s van andere bedrijven van gedachten te kunnen wisselen.’

Dorien Staal, Algemeen Directeur, Voorbij Prefab B.V.

‘Een van mijn teamleden volgde de opleiding en uit interesse kwam ik hier kijken wat er speelt op het terrein van projectmanagement. Maar ook om meer zicht te krijgen op de situatie waarin onze samenwerkingspartijen verkeren. Wij zijn een strak gestuurde fabriek waarin alles tot in de minuut is getimed, maar wij werken samen met een sector waarin veel meer wisselvalligheid optreedt in dynamiek en planning. Binnen onze muren is bijna alles voorspelbaar, buiten niet. Deze opleiding, maar ook deze bijeenkomst daarover, helpen ons die situatie beter te leren begrijpen.’

Marco Peppel, Directeur, J.P. van Eesteren TBI en lid werkgroep Projectmanagement

‘Dit was een belangrijke bijeenkomst, want na een training komen onze projectmanagers terug met veel goede ideeën, maar ook met vragen. Dan moeten ze wel een luisterend oor vinden. Zodat er een gesprek ontstaat over hoe we nu werken en hoe we dit vanuit het geleerde theoretische kader kunnen verbeteren. Maar ook over de onvermijdelijke dilemma´s die je hierbij tegenkomt.’

Carmen van den Blink, HR Manager, TBI Infra

‘Een leuke en interessante ochtend. Voor mij is het belangrijk om te weten wat deze training inhoudt omdat wij vanuit HR onze collega’s ook actief wijzen op trainingen die voor hen interessant kunnen zijn. Wat mij na deze ochtend onder andere duidelijk is geworden, is dat het naar de collega’s toe goed is te benoemen dat de geleerde methodiek basiskennis meegeeft en niet één-op-één overgenomen hoeft te worden, maar dat ze eruit halen wat van waarde voor hen is.

Omdat het “slechts” een methodiek is, ben ik van mening dat het ook belangrijk is dat projectleiders en managers zich ook trainen in de ‘zachte’ competenties zoals die in het programma TBI Acdmy Teams worden aangeboden. Juist die combinatie is perfect, ook omdat soft skills steeds vaker een must zijn in ons werk waarin we met samenwerkingspartners en opdrachtgevers samen de klus moeten klaren.’

Stuur artikel door