Consortium BAM-Heijmans-TBI uit tender ViA15

Het consortium van BAM, Heijmans en TBI heeft zich teruggetrokken uit de aanbesteding voor de verlenging van de A15 bij Nijmegen, bekend onder de naam ViA15.

ViA15 heeft betrekking op het doortrekken van de A15 bij Nijmegen over een lengte van 12 km en het aansluiten van deze snelweg op de A12, waarmee een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Het gaat om een DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) contract.

De consortiumpartners zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verdere deelname aan deze tender niet past binnen een selectief inschrijvingsbeleid dat gericht is op het verwerven van opdrachten met beheersbare risico’s en gezonde marges.

Het consortium ziet af van deelname op grond van de in de tenderdocumenten verstrekte informatie over de technische complexiteit en de contractuele voorwaarden in relatie tot de verdeling van risico’s.

 

 

 

Stuur artikel door