Samen maken we de toekomst

Bouwopleider Rijnmond-Bouw opent nieuwe vestiging op Rotterdam Zuid

“Samen sterk voor meer handjes in de bouw” 

Rijnmond-Bouw opent op 14 november a.s. een nieuwe vestiging aan de Stadionweg op Rotterdam-Zuid. Met de komst van de nieuwe locatie slaat het opleidingsbedrijf samen met bouwers, gemeenten, sociaal maatschappelijke instellingen en onderwijs de handen ineen voor meer ‘handjes in de bouw’. 

Er is een groot tekort aan vaklieden in de bouw en de problematiek rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met name op Rotterdam Zuid, is groot. Rijnmond-Bouw speelt daar al jaren op in.  Het bedrijf leidt ze op voor een carrière in de bouw, neemt ze in dienst en plaatst ze uit bij bouwbedrijven. Met de komst van de vestiging op Rotterdam Zuid kan nu ook vanuit deze locatie optimaal gewerkt worden aan de broodnodige ‘extra handjes in de bouw’.

Voor iedereen die de bouw in wil

Leerlingen in het VMBO en MBO vanaf niveau 1 t/m niveau 4 en praktijkleren, kunnen bij Rijnmond-Bouw terecht. Maar ook zij-instromers zijn van harte welkom. Iedereen die de bouw in wil én kan krijgt bij Rijnmond-Bouw de kans op een mooie toekomst met goed salaris en voorwaarden volgens de Bouw CAO. Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is daarbij cruciaal. De vraag naar geschoolde vaklieden in de bouw is enorm, de instroom verloopt moeizaam en is bij lange na niet toereikend voor de vraag.  

Een nieuwe vestiging

Ruim twee en een half jaar geleden is Frank Knotter van RijnmondBouw, mede op verzoek van de Gemeente Rotterdam, met de eigenaar van de locatie op zuid (BAM) om tafel gegaan om te onderzoeken of zij deze locatie als tweede vestiging zouden kunnen gebruiken. Daar bleek ruimte.  

Diverse partners

Knotter kan daarbij rekenen op steun vanuit de Gemeente Rotterdam, WSPR (Werkgevers Servicepunt Rijnmond), het bedrijfsleven (bouwbedrijven en projectontwikkelaars TBIBAM Wonen, Dura Vermeer, Heijmans en VORM), maatschappelijke instellingen als Stichting Sofie en Rabobank Foundation en onderwijs (Techniek College Rotterdam, Albeda en Zadkine). Voor de specifieke problematiek op Zuid zijn de handen al eerder en nog breder ineengeslagen in de vorm van het NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). De lijnen met de voortrekkers en uitvoerders van dit programma en alle stakeholders en betrokkenen zijn kort en de band is warm. 
 
Het mes snijdt zo aan meerdere kanten: bouwers worden voorzien van geschoold personeel, werkloosheid wordt aangepakt en er wordt invulling gegeven aan een sociaal, duurzaam en maatschappelijk belang waar alle partijen zich hard voor maken; SROI (Social Return On Investment).  

In de productiestraat of bij bouwbedrijven

Bijkomend voordeel is de productiestraat die in het kader van opleidingen ingezet wordt. Leerlingen gaan in de praktijk aan het werk en er kan volop voor de bouw geprefabriceerd worden. Van HSB wanden tot bergingen en gevelelementen. Alles wat van hout is kan gemaakt worden én daarbij voorzien van een ‘SROI stempel’. Rijnmond-Bouw is de spil in dit brede opleidingscentrum, waarbij de kandidaten in dienst komen van Rijnmond-Bouw en van daaruit werkzaam zijn in de productiestraat en/of bij de bouwbedrijven.  

Feestelijke opening 

Op de feestelijke opening op 14 november zijn alle stakeholders, belanghebbenden en genodigden van de partij. Onder andere de heren Richard Moti (wethouder Gemeente Rotterdam), Marco Pastors (directeur NPRZ), Ron Kooren (voorzitter College van Bestuur TCR en Albeda) en Dick van Well (vertegenwoordiger Bedrijfsleven en bestuurslid NPRZ) verrichten de formele openingshandeling. 

Stuur artikel door